Kontaktné údaje firmy.

Nepravádzkujeme klasický E-shop.

Adresa je fakturačná, neprevádzkujeme kamennú predajňu.

Ivan Nepraš - Alarm Rača

Oblačná 28, Bratislava, 831 06

+421 948 74 9998

office@nepras.biz

IČO: 40 785 530

Pracovná doba:

pondelok až piatok         medzi 7.00 až 17.00 hod.  (do 19.00 hod. pre zmluvných partnerov)

sobota a nedeľa             medzi 9.00 až 16.00 hod.  (pre zmluvných partnerov)

Firma sa riadi  nariadením EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Zároveň spracovanie osobních údajov spĺňa podmienky v súčasnosti platných zákonov, ako aj znením nového zákona o ochrane osobních údajov, ktorý nadobudne platnost dňa 25.5.2018.

Objednajte si naše služby.

Vyplňte všetky potrebné údaje, popis žiadosti a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.