Montáže alarmov, kamerových systémov, vídeovrátnikov, digitálnych priezorov, počítačových sietí, satelitných a terestriálnych rozvodov.

Revízie vyhradených elektrických zariadení s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov.  Kontrola ručného náradia a elektrických spotrebičov.


Elektromontážne práce.

Certifikáty a oprávnenia na prácu.