UPOZORNENIE    zmena    OD 10.05.2022: 

- NEMONTUJEM NOVÉ ÚSTREDNE JABLOTRON SÉRIA JA10X

- NEPODÁVAM NOVÉ INFORMÁCIE K VÝBERU KOMPONENTOV TOHOTO SYSTÉMU, 

- NEPREFERUJEM TENTO PRODUKT AKO PRIORITNÝ  V NAŠICH INŠTALÁCIÁCH.

Návrh a realizácia zabezpečenia ochrany vašich objektov.

Kompatibilita medzi elektronickými systémami je dôležitá, ak žiadate spoluprácu podsystémov v jednom funkčnom celku. Ponúkame vám riešenie, ktoré všetko spája do jedného kompaktného funkčného celku s autonómnou prevádzkou.  

V prípade záujmu kúpi tovaru, objednanie služby či konzultáciu, prosíme vyplňte dotazník s konkrétnym dopytom požadovanej činnosti.   My sa Vám čo najskôr ozveme späť.

                 Neposkytujeme osobné a kontaktné údaje iným subjektom dobrovoľne, alebo za úplatu.


 NEPREVÁDZKUJEME KLASICKÝ E-shop.

Z tohto dôvodu nemáme voľne prístupné cenníky a ani neponúkame materiál z katalógu. Ponuka je vždy priamo vytvorená tak, aby korešpondovala s požiadavkami objednávateľa. Preto tovar nie je možné vrátiť späť, ako v klasickom E-shope bez udania dôvodu.

Pre vstup do sekcie TECHNICKÁ PODPORA je vždy nutné použiť prihlásenie sa až po registrácii. Vaše registračné údaje plne podliehajú smernici parlamentu EU o ochrane osobných údajov. Ak ste firma, tak prosíme registráciu spôsobom: meno = IČO.


Firma sa zaoberá licencovanými činnosťami v odvetví EZS a elektro v rozsahu NN prostredí A, B, B1:

  • projektujeme a dodávame zariadenia EZS, kamerové systémy, videovrátniky, domácu automatizáciu a prístupové systémy
  • kompletizujeme rozvádzače NN podľa projektov, vystavujeme CE deklaráciu a revíznu správu kusového výrobku
  • vykonávame kontroly elektromontážnych prác a elektrorevízie pre zariadenia s napätím do 1kV

  • vyrábame autonómne signalizačné zariadenia plynov, požiarne hlásiče, hlásiče zaplavenia a enviro systémy

  • dodávame záložné zdroje DC na bezpečné napätie, AC záložné zdroje sínusového prúdu na 230V, meniče napätia

  • kompletizujeme a dodávame systémy posuvných a zdvíhacích brán, rámp a stĺpikov

Zapožičiavame na dobu určitú:

  • príslušenstvo pre ochranu rozostavaných objektov s možnosťou merania teploty a relatívnej vlhkosti prostredia
  • monitorovacie príslušenstvo pre záznam nameraných hodnôt CO, teploty a relatívnej vlhkosti prostredia
  • monitorovacie príslušenstvo pre záznam nameraných hodnôt CO2, teploty a relatívnej vlhkosti prostredia

Zdroje a citácie niektorých článkov, boli prebraté a štylisticky upravené tak, aby zodpovedali súčasnému stavu. Informačné zdroje boli hlavne zo stránok výrobcov, z xxx.gov.net a printových publikácií. Týmto vyjadrujeme všeobecné poďakovanie všetkým dotknutým osobám ako aj inštitúciám.

Firma sa riadi nariadením EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Zároveň spracovanie osobných údajov spĺňa podmienky v súčasnosti platných zákonov, a je v súlade aj so znením zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, pričom však rozsah osobných údajov, ktoré musíme na účely zmluvy spracovávať, je čiastočne určený aj § 56 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, zákonom o súkromnej bezpečnosti, ako aj príslušných daňových zákonov.


Dokumentácie vytvorené firmou Ivan Nepraš - Alarm Rača plne podliehajú ustanoveniam zákona 283/2014 Z.z. a zákona číslo 306/2018 Z.z. o autorskom práve.


Vaše práva sú vyznačené vo vyhlásení firmy k smernici EU - GDPR a zákonu č.18/2018 Z.z.