12DO

12 DO - Reléový výstupný modul. Robustný výkon jednak v maximálnom prúde na jeden výstup a tiež v prúde pre celý modul. Z jedného modulu je možné ovládať rôzne druhy zaťaženia. Na jeden modul je možné pripojiť viacero fáz. Všetky výstupy sú univerzálne pre samostatný spínaný výstup, pre žalúziové motory na striedavý prúd alebo pre PWM výstup. Vďaka univerzálnosti modulu sa využijú všetky výstupy.