14LBe

Ovláda DC motory s enkóderom pre presné riadenie uhla, má schopnosť meniť rýchlosť pohybu žalúzie a má ochranu proti preťaženiu motora.

  • 14 výstupov pre ovládanie DC motorov
  • 14 enkóderových vstupov pre Somfy a Orshade
  • PWM frekvencia 20kHz