4 AO

Špeciálna technológia zabezpečuje, že výstupný analógový signál je veľmi presný. Modul disponuje so štyrmi analógovým  výstupy 0-10V / 1-10V s maximálnym  prúdom na jednom výstupe 10mA.