Rozširujúci modul analógových vstupov a výstupov systému určený pre montáž na DIN lištu.

 • 4 analógové vstupy a 4 analógové výstupy v rozsahu 0-10V
 • 2 analógové vstupy v rozsahu 0-5V
 • Umožňuje pripojenie 16 kusov 1-Wire-Senzorov
 • Umožňuje pripojenie senzorov, alebo prijímačov napäťovej slučky 0-20mA
 • Komunikačný štandard protokolu pre 1-Wire.
 • Plná možnosť konfigurovania parametrov užívateľom:

-         Vstupná citlivosť

-         Merací rozsah Škála hodnôt

-         Rozsah napäťového vstupu


TECHNICKÉ PARAMETRE:

 • Napájanie: 24V DC
 • Príkon: 0,48W
 • Max. odber prúdu pri 5V: 20 mA
 • Max. prierez kabeláže: ≤ 1.5 mm²
 • Váha: 105 g
 • Rozmery: 58/71/90 mm - 4DIN
 • Pracovná teplota: 0 - 45 °C
 • Označenie produktu: GRENTON ANALOG IN/OUT, DIN, 1-wire, TF-BUS
 • SKU: MUL-211-D-01