V prípade, že v objekte sa nachádza kamerový systém, je možné snímať aj varovania z tohoto systému. Za týmto účelom máme vlastný modul, ktorý vás vie informovať o strate signálu z kamier, poruchových stavoch, ale aj o podnetoch z kamier, ako je prekročenie čiary, pohyb vo vyznačenom kvadrante snímanej plochy, dlhšie odloženie batožiny, či vjazd vozidla do objektu. Samozrejmosťou je aj spätná väzba medzi PIR snímačmi alarmovej ústredne a vynútenou aktivitou záznamu z danej kamery. Nie vždy musí kamera spoľahlivo vyhodnotiť pohyb v priestore, nakoľko pre kameru aj letiaci papier je pohyb, ale pre snímač PIR je podmienkou aj tepelná stopa.


V čase narušenia objektu, je možné cielené automatické rozsvietenie osvetlenia, poprípade aktivácia infračerveného prísvitu pre kamerový systém v detekovanom priestore.


Druhou možnosťou je doplňková perimetrický ochrana objektu. Túto ochranu je možné nezávisle ovládať zo systému Jablotron 100. Perimetria sa dá zabezpečiť snímačmi PIR, ako aj optickými viaclúčovými zábranami, mikrovlnnými zónovými snímačmi a v neposlednom rade plotovou ochranou signalizujúcou poškodenie pletiva, poprípade pohyb na pletive.