Dôležitým ochranným prvkom v elektrickej sieti je prúdový chránič. Jeho úlohou je kontrola prúdových tokov v obvodoch a pri identifikácii chybných prúdových tokov, okamžité odpojenie obvodov od prívodu napájania. Hneď ako niekde v prúdovom obvode bude zvádzaný čiastkový prúd proti zemi, nebude v súčtovom meracom transformátore prúdu výsledná suma...

Kamerový systém nie je len pár konektorov a pripojenie DVR či NVR systému. Toto sú "vraj" v skratke vedomosti "každého" montážnika. Skúste si otestovať pár otázkami firmu s najlepšou ponukou.....výsledky sú vždy zaujímavé.

Security 2019

12.03.2019

Boli sme sa pozrieť....tentokrát to organizátor nezvládol. Zmiešané pocity z návštevy a voľby priestoru na takúto akciu - strata času!

Za pravý počiatok RFID technológie sa však považuje až rok 1970 kedy Američan Mario Cardullo podal patentovú prihlášku. Patentový úrad mu patent na RFID udelil v roku 1973. Okolo roku 1977 sa technológia po prvý kráť dostala do verejného sektora. Vývojom sa zaoberali dve spoločnosti Amtech (dnes je súčasťou spoločnosti Transcore) a Identronix...

Najväčšie obavy vyplývajú z možnosti neautorizovaného čítania a možnosti falšovania tagov RFID. Dnes je reálne vytvorenie duplikátu čipu využívajúceho 125 kHz. Niektoré technológie 13,56 MHz sú na tom lepšie, lebo na zabezpečenie uložených informácií využívajú prístupové kľúče a prenos medzi čipom a čítacou jednotkou je zabezpečený napr. šifrovacou...