Od každého výrobcu uverejňujeme iba niekoľko typov vyrábaných produktov. Ich exaktný výber upresňujeme až po zadaní požiadaviek na systém prenosu, komunikácie a počtu prístupov do systému. Nie vždy cena je rozhodujúcim faktorom.

Bezdrôtové zostavy slúžia na diaľkové ovládanie zariadení (garážových brán, žalúzií, a pod.) alebo prenos poplachovej informácie od snímačov, ku ktorým nie je možné alebo je obtiažné viesť kábeláž. Zostava pozostáva z prijímača a jedného alebo viacerých vysielačov.
Bez ohľadu na počet kanálov (resp. užívateľov) pracujú zostavy na jedinej frekvencii: 434MHz (kanál = kód, nie frekvencia).
Počet vysielačov v zostave.
Do štandardných prijímačov pre 1 až 4 kanálové zostavy je možné načítať maximálne 104 až 112 vysielačov.
Pozor! Z prijímačov nie je možné mazať užívateľov jednotlivo. Pri strate vysielača užívateľom je nutné z prijímača zmazať všetky načítané vysielače a znova ich načítať. Toto je nevýhodou pri aplikáciách s vačším počtom užívateľov. Riešením sú viackanálové zostavy.
Viackanálové zostavy.
Pre aplikácie s viacerými užívateľmi (napr. uzavreté parkoviská s bránou, rampami a pod.) odporúčame použiť viackanálové prijímače, v ktorých je možné mazať jednotlivých užívateľov z konkrétnych pozícií v príjímači (každému užívateľovi je priradený potrebný počet kanálov).
Pre tento účel sú viackanálove prijímače vybavené 3 miesntym displejom.Pre ovládanie viackanálových prijímačov alebo viacerých 1 až 4 kanálových prijímačov je možné použiť 1 až 4 alebo viackanálové vysielače.
Dosah zostavy je určený typom použitého vysielača.
Pre zostavy s dosahom 100m sú použité malé 12V/5mW kľúčenkové vysielače.
Pre zostavy s dosahom 200m sú použité väčšie 9V/10mW vysielače typu ovládačka.
Pre špeciálne aplikácie sme do predaja zaradili aj dvojkanálový miniset s dosahom 50m.