Ak potrebujete nahradiť starý systém klasického zvončeka, máme v ponuke aj dvojvodičový systém, ktorý je možné taktiež pripojiť na internet a získať tak diaľkovú kontrolu. Jeho dizajn je rovnaký ako u IP modulárnych vrátnikov.
Do monitoru si viete nahrať aj vlastné melódie na vyzváňanie, za predpokladu, že ich prekonvertujete na súbor WAV s parametrami 8kHz/16bit/mono a súbor môže mať veľkosť maximálne 300kb.