Činnosť našej firmy je zameraná aj na vykonávanie kontroly elektromontážnych prác a elektrorevízií pre zariadenia s napätím do 1000V. Okrem rozvádzačov vyrábame aj autonómne signalizačné zariadenia unikajúcich plynov, požiarne hlásiče, signalizáciu zaplavenia, systémy posuvných a zdvíhacích brán. Taktiež aj iné enviromentálne hlásiče s možnosťou prepojenia na vaše jestvujúce systémy.

Všetky tieto zariadenia sú kusovými výrobkami podľa zadania objednávateľa, preto nie je možné hovoriť o priamych cenách zariadení. Všetky výrobky majú certifikát o zhode CE a sú zostavené z homologovaných častí / komponentov.

Zapožičiavame stavebné (dočasné) zostavy zabezpečovacích systémov na ochranu náradia a materiálu v rozostavaných priestoroch.

Dodávame a montujeme malé fotovoltické zariadenia pre záhrady a domy.