BT samostané jednotky vstupu.

WiFi a čipová karta.

Odtlačok prsta a snímanie sietnice oka.

Klasické kódové zámky a príslušenstvo.

Viac informácii na vyžiadanie pri zadaní vašich požiadaviek na systém.