Detektory plynov.

V ponuke máme päť základných typov snímačov rôznych plynov. Každý z týchto snímačov splňuje inú požiadavku na ochranu zdravia a signalizáciu život ohrozujúcich a nebezpečných stavov. Tieto snímače môžu byť súčasťou vášho zabezpečovacieho a požiarneho systému (EZS, EPS), ale vieme ich dodať aj ako autonómne zariadenia na priame použitie iba v čase vašej prítomnosti. KAždý snímač má sabotážny kontakt pre prípad úmyselného poškodenia. Vďaka funkcii automatickej diagnostiky každý detektor kontroluje stav napätia napájania ako aj činnosť detektora plynu, čo zaisťuje jeho spoľahlivú činnosť.

Vzhľadom na špecifikáciu plynov, ktoré majú byť detekované, je treba detektory DG-1 TCM, DG-1 LPG a CO2 montovať nízko pri zemi, detektory DG-1 ME čo najvyššie (najlepšie na strop), a detektor DG-1 CO treba montovať vo výške asi 1,5 metra na chodbách, alebo v obytných izbách vo výške hlavy sediacej osoby, ako aj do podkrovia pri otvorených schodištiach.

V závislosti od typu detektora sú rôzne podmienky, v ktorých je signalizovaný alarm.

Koncentrácie plynu vyvolávajúce alarm DG-1 CO.

  • 50 ppm počas 75 minút               
  • 100 ppm počas 25 minút                    
  • 300 ppm počas 1 minúty

 DG-1 LPG  a DG-1 ME                

  • alarm pri 20% dolnej hranice výbušnosti            
  • prealarm 10% dolnej hranice výbušnosti

 DG-1 TCM    

  • 6000 ppm CHCl3

Senzory plynov reagujú s oneskorením na znižovanie koncentrácie plynu, preto koniec alarmu môže nastať až po niekoľkých minútach po tom, ako koncentrácia plynu klesla pod nebezpečnú úroveň.


DG-1 CO je mikroprocesorový detektor oxidu uhoľnatého. Jeho montáž sa odporúča do miestností, kde vzniká riziko výskytu jedovatého CO, napr. v kotolniach, pri krboch, plynových šporákoch, garážach a podobne. Detektor zisťuje prekročenie nebezpečnej koncentrácie plynu v určitom čase. Vzhľadom na špecifikáciu CO musí byť namontovaný vo výške približne 1,5 m. Digitálny algoritmus detekcie plynu a funkcia kompenzácie teploty zaisťujú správnu činnosť detektora v širokom rozsahu teploty okolia a odolnosť na vznik falošných alarmov. Vďaka zabudovanému bzučiaku a červenej LED môže detektor DG-1 CO pracovať aj ako autonómne detekčno-signalizačné zariadenie.

DX CO2 je mikroprocesorový detektor oxidu uhličitého. Jeho montáž sa odporúča do miestností, kde vzniká riziko výskytu jedovatého CO2, napr. v kotolniach, pri krboch, plynových šporákoch, garážach ale aj športových halách, telocvičniach a  podobne. Ľudovo povedané je to snímač "vydýchaného vzduchu". Tento snímač je najdrahším a vyžaduje si špeciálne zaobchádzanie.

DG-1 ME je mikroprocesorový detektor zemného plynu (metánu). Jeho montáž sa odporúča v miestnostiach s rizikom úniku zemného plynu, kde sa používajú sporáky, vykurovacie zariadenia a podobne spaľujúce tento plyn (kuchyne, kúpeľne, kotolne a podobne). Vzhľadom na špecifikáciu zemného plynu, ktorý je ľahší ako vzduch, treba tento detektor montovať čo najvyššie v chránenej miestnosti. Digitálny algoritmus detekcie plynu a funkcia kompenzácie teploty zaisťujú správnu činnosť detektora v širokom rozsahu teploty a odolnosť na vznik falošných alarmov. Detektor zisťuje prekročenie nebezpečnej koncentrácie propán-butánu v miestnosti - prahu 20% tzv. dolnej hranice výbušnosti, a spustí alarm (10% pre prealarm). Vďaka zabudovanému bzučiaku a žltej LED môže detektor DG-1 ME pracovať ako autonómne detekčno-signalizačné.

DG-1 LPG je mikroprocesorový detektor plynu LPG (propán-butánu) používaného okrem iného ako palivo v automobiloch, preto sa jeho montáž odporúča v takých miestnostiach, ako sú garáže, podzemné parkoviská a podobne. Úniku propán-butánu sú vystavené aj objekty, v ktorých sa používajú vykurovacie zariadenia, sporáky a podobne spaľujúce tento plyn. Vzhľadom na špecifikáciu plynu LPG, ktorý je ťažší ako vzduch, treba tento detektor montovať tesne nad podlahu chránenej miestnosti. Digitálny algoritmus detekcie plynu a funkcia kompenzácie teploty zaisťujú správnu činnosť detektora v širokom rozsahu teploty a odolnosť na vznik falošných alarmov. Detektor zisťuje prekročenie nebezpečnej koncentrácie propán-butánu v miestnosti - prahu 20% tzv. dolnej hranice výbušnosti, a spustí alarm (10% pre prealarm). Vďaka zabudovanému bzučiaku a zelenej LED môže detektor DG-1 LPG pracovať aj ako autonómne detekčno-signalizačné zariadenie.

DG-1 TCM je mikroprocesorový detektor uspávacích plynov (napr. výparov chloroformu). Jeho montáž sa odporúča napríklad v spálňach, strážniciach, a všade tam, kde jestvuje nebezpečenstvo uspania osôb s cieľom lúpeže. Vzhľadom na špecifikáciu uspávacích plynov, ktoré sú ťažšie ako vzduch, treba tento detektor montovať čo najnižšie, tesne nad podlahu chráneného priestoru. Digitálny algoritmus detekcie plynu a algoritmus kompenzácie teploty zaisťujú správnu činnosť detektora v širokom rozsahu teploty okolia a odolnosť na vznik falošných alarmov. Detektor zisťuje prekročenie určenej koncentrácie uspávacích plynov v miestnosti, po čom spustí alarm. Vďaka zabudovanému bzučiaku a modrej LED môže detektor DG-1 TCM pracovať aj ako autonómne detekčno-signalizačné zariadenie.