Upozornenie pred inštaláciou.

Množia sa internetový predajcovia so zaručene dobrou ídeou nazvanou GridFree. Ako podporu svojich tvrdení predkladajú vyhlásenia ERU v CZ. No my žijeme v SR a tu je realita trochu iná! Každému pripojeniu zdroja do distribučnej sústavy (aj pripojenie fotovoltických panelov do vlastných rozvodov je pripojenie do distribučnej sústavy) musí predchádzať Žiadosť o pripojenie, ktorú nájdete na: www.zsdis.sk - Výrobcovia elektriny - Ako sa pripojiť - kde v lište na pravo nájde žiadosť.

To znamená, že aj systém GridFree s výkonom 100W, podlieha tomuto nariadeniu. Pokuta za neoprávnené pripojenie môže byť až 5 ciferné číslo bez desatinnej čiarky.


ON GRID

V podmienkach Slovenska, kde elektrická rozvodná sieť poskytuje kvalitné a neprerušované dodávky elektrickej energie nie je hlavným motívom pripojenia fotovoltického systému nedostatok elektrickej energie, ale ekologický prínos a vlastná úspora. Ale už nie zisk z odpredaja elektrickej energie. Najviac využívaný systém pripojenia fotovoltických panelov. Široké uplatnenie tohto FV systému je v oblastiach, kde je dostatočné pokrytie elektrickou rozvodnou sieťou. Základný systém nepotrebuje žiaden akumulátor, pretože vyrobená elektrina sa buď priamo spotrebuje spotrebičmi v budove alebo prebytočná vyrobená elektrická energia sa dodáva (zadarmo) do elektrickej rozvodnej siete. Ale je taktiež možné vyrobenú energiu aj naakumulovať a využiť ju v nočnej dobe. Pripojenie tohto systému vyžaduje schválenie projektu distribučnou spoločnosťou - projekt, revízie a úpravu prípojného miesta s odmeriavaním, bez ohľadu na to, či budete žiadať o dotáciu z EU, alebo nie.  Kapacita takéhoto malého zdroja je v zmysle zákona o energetike max. 10kW.

.OFF GRID - ostrovný systém. Je to systém, ktorý nie je galvanicky spojený s distribučnou sústavou NN napätia a pre svoju prevádzku nevyužíva synchronizáciu frekvenciou distribučnej siete.

Táto aplikácia FV systémov sa používa na miestach, kde nie je možné, alebo nie je vhodné sa priamo
napojiť ne elektrickú sieť.

  • Autonómny systém s priamym napájaním - Systém sa používa v menších aplikáciách, ktoré nie sú závislé na neustálom slnečnom žiarení, ako sú napríklad kalkulačky, hodinky, atď. v súčasnej dobe je veľký dopyt po malých prenosných nabíjačkách na mobily a počítače.
  • Autonómny systém s akumuláciou elektrickej energie - nutnou súčasťou systému je akumulátor, ktorý nám zabezpečuje naakumulovanie elektrickej energie vyprodukovanej zo slnečného žiarenia pre potreby, kedy nie je dostatok slnečného žiarenia a je vyššia spotreba energie.