GD-04K   vypínač ovládaný SMS-kou.

Pre zapnutie a vypnutie každého kontaktu si môžete nastaviť svoj text (napr. "zapni svetlo" "vypni svetlo", "zapni čerpadlo", "vypni čerpadlo").  Vykonanie príkazu dokáže spätne potvrdiť SMS-kou. Časový spínač, ktorý môžete zapnúť mobilom (dĺžku zapnutia je možné nastaviť od 1 s až do 10 hodín). Relé ovládané prezvonením až zo 100 telefónnych čísiel. Pokiaľ nastavené číslo volá (zvoní), hovor sa neprijme, ale relé zareaguje (ako vypínač alebo ako časový spínač). Takéto ovládanie je "zadarmo". Je vhodné napr. pre otváranie parkovacích závor, dverných zámkov, zapínanie svetiel a pod. Oprávneným číslam sa dá nastaviť počet použití. Napríklad povolíte zákazníkovi 30× otvoriť závoru na parkovisku a potom mu je prístup odopretý. Správca zariadenia môže ďalšie vjazdy povoliť SMS-kou alebo pripojením na diaľku novým programom GD-Link. Relé ovládané mobilnou alebo webovou aplikáciou. Výstupy môžete v rôznych režimoch pohodlne ovládať aj cez intuitívnu a hlavne prehľadnú aplikáciu v mobilnom telefóne, tablete alebo PC. Štyri vstupné svorky (A až D) môžu hlásiť aktiváciu a deaktiváciu SMS-kou (napr. "výpadok napájania chladiaceho boxu" a "obnovenie napájania chladiaceho boxu"). Každé SMS hlásenie môže mat 30 znakov a úprava je možná podľa potreby. Hlásenie je možné posielať až na 100 telefónnych čísiel. SMS hlásenie môže GD-04K zdôrazniť tým, že po odoslaní správy telefónne číslo aj prezvoní. Správu o okamžitom stave vstupných svoriek a výstupných relé je možné vyžiadať SMS príkazom. GD-04K môže každý deň potvrdiť svoju funkčnosť tým, že Vás v danom čase prezvoní. V prípade, že použijete predplatenú SIM kartu, GD-04K vie skontrolovať zostatok kreditu a upozorní Vás ak je nízky.

Nastavenie funkcií je možné lokálne, prípadne diaľkovo pomocou internetu programovacím softvérom GD-Link. Ďalšia možnosť je využiť nastavovaciu stránku www.david.jablotron.cz/gd-04/ , alebo programovacie SMS správy.

GD-02 DIN  umožňuje na diaľku ovládať najrôznejšie spotrebiče (SMS príkazom alebo prezvonením) a zároveň hlásiť stavy až na 10 tel. čísiel. Môže aj merať teplotu, alebo byť použitý aj k elektromeru ako počítadlo impulzov a stav hlásiť na mobilný telefón.

Ponúka 2 výstupy (jeden silový a druhý signálový), ktoré môžu fungovať ako stavové alebo impulzné. Pre hlásenie stavu má GD-02-DIN 2 vstupy reagujúce na spojenie s GND. Aktivácia a deaktivácia vstupu môže byť hlásená formou SMS, prezvonením alebo kombináciou obidvoch možností. Jeden z týchto vstupov má aj funkciu počítadla impulzov (je ho možné pripojiť napr. k elektromeru, vodomeru, plynomeru a pod.). Stav načítaných impulzov môže zasielať v SMS správe. Zariadenie má aj vstup pre teplomer GD-02T. Po jeho pripojení možno zisťovať aktuálnu teplotu, hlásiť prekročenie hraničných hodnôt a GD-02-DIN sa môže správať aj ako termostat ovládajúci silový výstup. Komunikátor má zálohovanú prevádzku (až 3 hodiny). Do zariadenia je možné uložiť až 10 autorizovaných telefónnych čísiel. Výrobok je určený na inštaláciu na DIN lištu. Nastavenie funkcií je možné vykonávať pomocou SW GD-02 Config a počítača prepojeného s GD-02-DIN USB káblom (je súčasťou výrobku). Snímač teploty GD-02T je príslušenstvom univerzálneho GSM komunikátora a ovládača GD-02-DIN. Je nutný pre aktiváciu funkcie merania teploty, stráženia hraničných hodnôt teploty a termostatu.

Riadiaci modul ladený priemyselným dizajnom, ktorý toho času nemá takú podporu ako má GD-04K v oblasti mobilnej aplikácie ovládania a kontroly. Z tohto dôvodu ho neponúkame našim zákazníkom, pokiaľ im vyhovuje výrobok GD 04K.