Od každého výrobcu uverejňujeme iba niekoľko typov vyrábaných produktov. Ich exaktný výber upresňujeme až po zadaní požiadaviek na systém prenosu, komunikácie a počtu prístupov do systému. Nie vždy cena je rozhodujúcim faktorom.