FVK-22 mini USB - GSM komunikátor / volač bez skrinky (len PCB) - 2 poplachové vstupy, 2 reléové výstupy ovládané SMS alebo prezvonením.

 • posiela SMS správy pri aktivácii vstupov (2 galvanicky oddelené vstupy)  - na ohlásenie poplachu slúžia používateľom definované sms správy, individuálne pre každý vstup, ohlasuje aj návrat vstupov do kľudového stavu
 • volá pri narušení vstupov z každého samostatne, na 8 tel. čísel, signalizuje rôznymi tónmi
 • ovláda 2 reléové výstupy pomocou SMS správ, prezvonenia alebo DTMF - každý samostatne, prijatú správu potvrdzuje spätnou SMS, stav výstupov si pamätá aj po odpojení napájania
 • monitoruje úroveň signálu GSM - čo zvyšuje pravdepodobnosť doručenia správ
 • signalizuje stratu signálu alebo komunikácie na poruchovom výstupe
 • automaticky zasiela stavové SMS na užívateľom definované telefónne čísla, - stav výstupov, úroveň signálu siete GSM, hodnotu napájacieho napätia a pri predplatených kartách aj zostávajúci kredit
 • kontroluje kredit Easy, Prima kariet, zasiela upozorňujúce SMS pri poklese pod nastavenú hodnotu
 • programuje sa cez PC - pomocou priloženého softvéru
 • USB port
 • PCB na zabudovanie do ľubovoľnej skrinky
 • GSM anténka na kábli v cene
 • FVK-22 vox USB GSM - PCB

 • posiela SMS správy pri aktivácii vstupov (2 galvanicky oddelené vstupy)
  - na ohlásenie poplachu slúžia používateľom definované sms správy, individuálne pre každý vstup, ohlasuje aj návrat vstupov do kľudového stavu
 • volá pri narušení vstupov z každého samostatne, na 8 tel. čísel a prehrá 2 hlasové správy, ktoré je možné nahrať pomocou zabudovaného mikrofónu a 2 ovládacích tlačidiel
 • ovláda 2 reléové výstupy pomocou SMS správ alebo prezvonenia  - každý samostatne, prijatú správu potvrdzuje spätnou SMS, stav výstupov si pamätá aj po odpojení napájania
 • FVK-842 Vox Plus GSM volač s hlasovými správami, 8 digitálnych vstupov s voliteľnou polaritou, 2 napäťové vstupy, 4 ovládané výstupy.

 • GSM volač s hlasovými správami
 • kapacita hlasového záznamníka 120s
 • 8 digitálnych vstupov s voliteľnou polaritou
 • 2 napäťové vstupy
 • 4 ovládané výstupy
 • notifikácia aktivácie vstupov SMS správou - nezávisle pre každý vstup
 • ovládanie výstupov prezvonením, cez SMS alebo DTMF
 • možnosť blokovania vstupov
 • funkcia "indikačný výstup"
 • vzdialený odposluch
 • pamäť 256 udalostí s časovou značkou
 • automatické stavové SMS
 • nastaviteľné oneskorenie vstupov
 • nastavenie času zopnutia výstupov
 • detekcia GSM rušičiek
 • možnosť konfigurácie lokálne (USB) alebo vzdialene (GPRS)
 • softvér a GSM anténka v cene
 • PCB