Kompaktné malé riadiace systémy pre objekty.

Pomerne jednoduchým systémom sa dá realizovať kontrolný bod pre štvoricu dverí, kontrolovaných obojsmerne s pridaním samostatných jednotiek pre čítanie kariet a prístupových kódov, alebo pridaním jednoduchých odchodových tlačidiel. Celý systém je pomerne ľahko konfigurovateľný, vytvára databázu vstupov pri uchovaní záznamov o čase, kóde osôb a dĺžke pobytu v priestore. Reálne vie zobraziť stav dverí a vyhlásiť poplach pri dlhodobo neuzavretých dverách. Systém je viditeľný vo vašej počítačovej sieti, takže je konfigurovateľný na diaľku, variabilný a umožňuje rýchle zmeny. Samotný kontrolér má nízku spotrebu energie a je ho možné zálohovať iným zdrojom napätia (UPS) pri výpadku napájania z distribučnej siete.