Kompaktné malé riadiace systémy pre objekty.


Pomerne jednoduchým systémom sa dá realizovať kontrolný bod pre štvoricu dverí, kontrolovaných obojsmerne s pridaním samostatných jednotiek pre čítanie kariet a prístupových kódov, alebo pridaním jednoduchých odchodových tlačidiel. Celý systém je pomerne ľahko konfigurovateľný, vytvára databázu vstupov pri uchovaní záznamov o čase, kóde osôb a dĺžke pobytu v priestore. Reálne vie zobraziť stav dverí a vyhlásiť poplach pri dlhodobo neuzavretých dverách. Systém je viditeľný vo vašej počítačovej sieti, takže je konfigurovateľný na diaľku, variabilný a umožňuje rýchle zmeny. Samotný kontrolér má nízku spotrebu energie a je ho možné zálohovať iným zdrojom napätia pri výpadku napájania vašej distribučnej siete.

Systém na ovládanie 1, 2 a 4 dvier

 • Podporuje rozhranie 2x Wiegand rozhranie pre pripojenie čítačiek (rozhranie podporuje W26 / W34)
 • Vstupy: 1x dverný sensor, 1x EXIT tlačítko, 1x vstup udalostí (event/case)
 • Výstupy: 1x relé zámku, 1x alarmové relé
 • Úložisko pre informácie o 10 000 držiteľoch kariet a 50 000 záznamov o kontrole prístupu
 • Funkcia prvej karty, super karta a super heslo funkcia
 • Podporuje rôzne typy kariet, ako sú bežné /zrušená / čierna listina / hliadka / hosť / nátlak/ super karta
 • Zabezpečenie proti falšovaniu, nútenému otvoreniu dverí
 • Funkcia on-line a off-line mód
 • Podporuje poplachové udalostí vrátane alarmu proti neoprávnenej manipulácii, alarm s nezabezpečenými dverami, alarm s núteným vstupom, alarm s oneskorenými dverami, alarm pri karte nátlaku a upozornenie na neplatné pokusy o priloženie karty, alarm pri pokuse o skratovanie
 • Watchdog funkcia (pre zistenie chodu zariadenia)
 • Stavové LED
 • Trvalé uloženie dát aj po vypnutí napájania
 • Alebo podporuje rozhranie 4x Wiegand rozhranie pre pripojenie čítačiek
 • Vstupy: 2x dverný sensor, 2x EXIT tlačítko, 2x vstup udalostí
 • Výstupy: 2x relé zámku, 2x alarmové relé
 • Alebo podporuje rozhranie 4x Wiegand rozhranie pre pripojenie čítačiek
 • Vstupy: 4x dverný sensor, 4x EXIT tlačítko, 4x vstup udalostí
 • Výstupy: 4x relé zámku, 4x alarmové relé