Samostatné prístupové jednotky s čítaním kódu a čipových kariet.