Samostatné prístupové jednotky s čítaním kódu, čipových kariet a s fotografiou.

Samostatné prístupové jednotky riadiace otváranie jedných dverí obojstranne pridaním odchodového tlačidla, alebo čítacieho zariadenia RFID, alebo MyFARE kariet. Zariadenie je pripojené do vašej počítačovej siete, takže jednoduchým spôsobom sa dajú riadiť prístupové práva, ako aj časy oprávnenia pre vstup jednotlivých osôb. Spätne je možné zobraziť a uložiť kompletnú históriu vstupov a výstupov oprávnených osôb. 

V ponuke sú dva modely, so snímaním tváre a aj bez snímania tváre. Aktuálna snímka je porovnávaná s uloženou snímkou tváre v zozname práv pristupujúcich osôb a môže byť jednou z podmienok pre porovnanie práv prístupu.

Existujú modely porovnávajúce snímok tváre aj so snímaním otlačku prstov. Ich použitie treba zvážiť v projektoch, nakoľko súčasná EU legislatíva, GDPR a zákon 18/2018 Z.z. priamo nepovoľuje použitie takejto ochrany vstupu v klasických podnikoch.