Samostatné prístupové jednotky s čítaním kódu, čipových kariet a s fotografiou.

Samostatné prístupové jednotky riadiace otváranie jedných dverí obojstranne pridaním odchodového tlačidla, alebo čítacieho zariadenia RFID, alebo MyFARE kariet. Zariadenie je pripojené do vašej počítačovej siete, takže jednoduchým spôsobom sa dajú riadiť prístupové práva, ako aj časy oprávnenia pre vstup jednotlivých osôb. Spätne je možné zobraziť a uložiť kompletnú históriu vstupov a výstupov oprávnených osôb. 

V ponuke sú modely, so snímaním prítomnosti tváre a aj bez snímania tváre. Aktuálna snímka je  uložená so  snímkou tváre v zozname práv pristupujúcich osôb a je jednou z podmienok pre povolenie prístupu.

Existujú modely porovnávajúce snímok tváre aj so snímaním otlačku prstov. Ich použitie treba zvážiť v projektoch, nakoľko súčasná EU legislatíva, GDPR a zákon 18/2018 Z.z. priamo nepovoľuje použitie takejto ochrany vstupu v klasických podnikoch. Je nutné splnenie preskúmania podmienok oprávnenosti balančným testom a tak jednoznačne dokázať oprávnenosť použitia systému kontroly.