Samostatné prístupové jednotky s čítaním kódu, čipových kariet a s fotografiou.

Samostatné prístupové jednotky riadené kontrolérom vstupu, bez snímania obrazu.