Mobilná aplikácia na vzdialené ovládanie zabezpečovacieho systému INTEGRA, ovládanie zabezpečovacieho systému INTEGRA/INTEGRA Plus, úplné funkcie klávesnice ovládajúcej zabezpečovací systém spolu s realizáciou funkcií MAKRO, možnosť realizácie funkcií automatizácie, bezpečné šifrované spojenie s ústredňou, oznamovanie PUSH s možnosťou individuálnej konfigurácie (iba z ETHM-1 Plus), možnosť využitia servera SATEL (iba z ETHM-1 Plus), jednoduché intuitívne užívateľské rozhranie. Odporúčaná hardvérová konfigurácia, umožňujúca využívanie všetkých funkcií aplikácie: ústredňa INTEGRA vo verzii 1.15 alebo novšej, modul ETHM-1 Plus vo verzii 2.03 alebo novšej.

INTEGRA CONTROL

    je aplikácia na vzdialené ovládanie inteligentného zabezpečovacieho systému založeného na ústredni zo série INTEGRA ako aj INTEGRA Plus. Umožňuje bezpečnú pohodlnú obsluhu systému a funkcií automatizácie.

   Aplikácia ponúka úplné funkcie klávesnice ovládajúcej zabezpečovací systém. Umožňuje zapínanie a vypínanie stráženia, prehľad udalostí a alarmov a taktiež overenie aktuálneho stavu systému. Čo je dôležité, pomocou aplikácie INTEGRA CONTROL je možné aj programovanie ústredne. Spájanie sa aplikácie s ústredňou je možné s využitím servera SATEL. Tento server zaisťuje získanie zabezpečeného, šifrovaného spojenia bez nutnosti vlastnenia verejnej IP adresy ústredne. Toto všetko spôsobuje, že obsluha inteligentného zabezpečovacieho systému pomocou aplikácie INTEGRA CONTROL je bezpečná, pohodlná a možná z každého miesta na svete.

   INTEGRA CONTROL taktiež umožňuje ovládanie funkcií automatizácie v systéme. Vďaka nej je možné veľmi jednoducho ovládať činnosť kúrenia, osvetlenia, klimatizácie, zavlažovania a iných funkcie domácej automatizácie. Dodatočne, vďaka dostupným príkazom MAKRO je možné spúšťať scény, ktoré obsahujú sekvencie činností. To všetko dá realizovať jedným dotykom na displeji mobilného zariadenia.

  • ovládanie zabezpečovacieho systému INTEGRA/INTEGRA Plus
  • úplné funkcie klávesnice ovládajúcej zabezpečovací systém spolu s realizáciou funkcií MAKRO
  • možnosť realizácie funkcií automatizácie
  • bezpečné, šifrované spojenie s ústredňou
  • oznamovanie PUSH s možnosťou individuálnej konfigurácie (iba z ETHM-1 Plus)
  • možnosť využitia servera SATEL (iba z ETHM-1 Plus)
  • jednoduché, intuitívne užívateľské rozhranie.

POZOR!

Aplikácia INTEGRA CONTROL je nástupcom všetkých doteraz dostupných verzií aplikácie MobileKPD, taktiež verzie Pro. Znamená to, tieto aplikácie budú naďalej dostupné, ale už nebudú rozvíjané a podporované. Zmenu každej verzie MobileKPD na INTEGRA CONTROL je možné vykonať jednoduchým spôsobom - stiahnutím aktualizácie aplikácie. Čo je dôležité, INTEGRA CONTROL je aplikácia bezplatná pre všetkých užívateľov.