JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY

Záleží im na prostredí, v ktorom žijeme a na kvalite vzduchu, ktorý dýchame. Preto vo firme tvoria spoľahlivé a inovatívne produkty pre zdravší a komfortnejší pobyt v našich domovoch. Ich cieľom je vytvoriť v našich domovoch  príjemnú klímu bez ohľadu na to, aké ročné obdobie práve vonku panuje.

Spolu s ďalšími dvomi desiatkami firiem patria do skupiny JABLOTRON GROUP. Firma funguje samostatne, ale navzájom úzko spolupracuje s ostatnými členmi skupiny. Firmu spája snaha byť lídrami vo svojich odboroch a vytvárať jednoduché a zrozumiteľné produkty so špičkovou technológiou.

stránky výrobcu nájdete na:  https://www.jablotronlt.com/sk/volta/