Ústredňa JA-103K ponúka:

 • 50 bezdrôtových alebo zbernicových periférií
 • 50 užívateľov
 • 8 sekcií
 • 32 programovateľných PG výstupov
 • 20 vzájomne nezávislých kalendárnych akcií
 • 8 užívateľských SMS a hlasových správ
 • 5 nastaviteľných PCO a 5 protokolov PCO
 • Rádiový modul JA-111R
 • GSM/GPRS komunikátor JA-192Y
 • Ústredňa ďalej má 1 svorkovnicu pre pripojenie zbernice

Ústredňa ďalej ponúka napr. nasledovné funkcie:

 • Údržba
 • Režim deň/noc
 • Reakcia skrátený odchod
 • Automatické zapnutie ochrany
 • Rozšírené funkcie kalendára

Technické údaje:

 • Napájanie: 110 - 230 V/50 - 60 Hz
 • Zálohovací akumulátor: 12 V, 2,6 Ah (nie je
  súčasťou balenia!)
 • Maximálna doba dobíjania akumulátora: 72 hodín
 • Max. trvalý odber z ústredne: 1000 mA
 • Max. trvalý odber pre zálohovanie 12 hodín 115 mA bez LAN,  88 mA s aktívnym LAN (s akumulátorom 2,6 Ah)
 • Max. počet periférií: 50
 • LAN komunikátor

Ústredňa JA-107k ponúka:

 • 120 bezdrôtových a až 230 zbernicových
  periférií
 • 600 užívateľov
 • 15 sekcií
 • 128 programovateľných výstupov PG
 • 64 vzájomne nezávislých kalendárnych akcií
 • 50 užívateľských SMS reportov
 • 15 užívateľských hlasových reportov
 • 5 nastaviteľných PCO
 • 5 voliteľných protokolov pre PCO

Ústredňa obsahuje:

 • Rádiový modul JA-111R
 • GSM/GPRS komunikátor JA-192Y
 • 2 vzájomne nezávislé svorkovnice pre pripojenie zbernice

Ústredňa ďalej ponúka napr. nasledovné nové funkcie:

 • Údržba
 • Režim deň/noc
 • Reakcia skrátený odchod
 • Automatické zapnutie ochrany
 • Rozšírené funkcie kalendára

Technické údaje:

 • Napájanie:110 - 230 V/50 - 60 Hz
 • Zálohovací akumulátor: 12 V, 7 až 18 Ah (nie je súčasťou balenia!)
 • Maximálna doba dobíjania akumulátora: 72 hodín
 • Max. trvalý odber z ústredne: 2000 mA trvalo, 3000 mA po dobu 60 min. (max. 2000 mA do jednej zbernice)
 • Max. trvalý odber pre zálohovanie 12 hodín:  1100 mA bez LAN,  1072 mA s aktívnym LAN  (s akumulátorom 18 Ah)
 • Max. počet periférií: 230
 • LAN komunikátor
 • Ethernet rozhraní, 10/100BASE-T
 • Rozmery: 357 × 297 × 105 mm
 • Hmotnosť s AKU/bez AKU: 7025 g/1820 g
 • Pamäť udalostí: cca 7 mil. posledných udalostí vrátane dátumu a času
 • Typ napájacieho zdroja: A (ČSN EN 50131-6)
 • Klasifikácia: Stupeň zabezpečení 2/trieda prostredí II (podľa ČSN EN 50131-1)
 • Rozsah pracovných teplôt: -10 až +40 °C
 • Priemerná pracovná vlhkosť: 75% RH, bez kondenzácie
 • Spĺňa: EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50581
 • Rádiová pracovná frekvencia (s modulom JA-11xR): 868,1 MHz
 • Rádiové vyžarovanie: ETSI EN 300 220-1-2 (modul R), ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511 (GSM)  EMC:EN 50130-4 ed.2+A1, EN 55032 ed.2, ETSI EN 301 489-7
 • Elektrická bezpečnosť: EN 62368-1+A11
 • Podmienky prevádzky: TÚSR č. VPR - 11/2014, TÚSR č. VPR-02/2017
 • Certifikačný orgán: Trezor Test s.r.o. (č.3025)
 • Identifikácia volajúceho (CLIP): EN 300 089