Ústredňa JA-101KR-LAN3G ponúka:  (JA-101K, JA101KR, JA101KR-LAN, JA101 KR 2G-LAN)

 • 50 bezdrôtových alebo zbernicových zón
 • 50 užívateľských kódov
 • 8 sekcií
 • 16 programovateľných virtuálnych výstupov PG
 • 20 vzájomne nezávislých spínaných časov podľa kalendárov
 • SMS a hlasové reporty zo systému až 8 užívateľom
 • vzdialené ovládanie cez SMS, hlasové menu
  a aplikáciou MyJABLOTRON
 • 4 nastaviteľné PCO plus 5 protokolov PCO
 • automatická detekcia 2G / 3G siete s uprednostnením rýchlejšej siete
 • Ústredňa má vstavané GSM 2G / 3G a LAN komunikátory, ktoré umožňujú hlasovú, SMS a dátovú komunikáciu s koncovými užívateľmi alebo do stredísk s PCO.

Ústredňa obsahuje:

 • Rádiový modul JA-110R
 • 4 GB pamäťovú kartu pre uchovávanie údajov udalostí, hlasových správ, ukladanie fotografi í atď.
 • 1 svorkovnicu pre pripojenie zbernice
 • 1 vnútorný konektor určený výhradne pre rádiový modul (JA-110R)
 • 1 LAN konektor
 • 1 USB konektor pre nastavenie ústredne a prezeranie fotografií, histórie udalostí...
 • 1 konektor pre pripojenie ďalšieho komunikátora alebo modulu (napr. PSTN)

Technické údaje.

 • Kompatibilný s: F-Link 1.4.0 a vyšším
 • Napájanie: 230 V/50 Hz, napájací zdroj A (EN50131-6)
 • Zálohovací akumulátor: 12 V až 2,6 Ah (Upozornenie: Akumulátor nie je súčasťou balenia)
 • Maximálny čas dobíjania akumulátora:
 • Maximálne trvalé zaťaženie zbernice: 400 mA
 • Maximálny krátkodobý výstupný prúd (5 min.): 1 A
 • Záložné napájanie zbernice pre 2,6 Ah akumulátor po dobu 12 hodín pri max. odbere je 85 mA
 • Pamäť udalostí na viac ako 10 mil. udalostí obsahujúcich dátum a čas
 • Funkcia overovania poplachu druhým detektorom alebo opätovnou reakciou z rovnakého detektora s voliteľným oneskorením (10 s - 2 min)
 • Rozmery: 258 × 214 × 77 mm
 • Klasifikácia: stupeň zabezpečenia:  2, podľa: STN EN 50131-1, STN EN 50131-6, STN EN 50131-5-3, STN EN 50131-3, STN EN 50131-10, STN EN 50136-1, STN EN 50136-2

Ústredňa JA-103K ponúka:

 • 50 bezdrôtových alebo zbernicových periférií
 • 50 užívateľov
 • 8 sekcií
 • 32 programovateľných PG výstupov
 • 20 vzájomne nezávislých kalendárnych akcií
 • 8 užívateľských SMS a hlasových správ
 • 5 nastaviteľných PCO a 5 protokolov PCO
 • Rádiový modul JA-111R
 • GSM/GPRS komunikátor JA-192Y
 • Ústredňa ďalej má 1 svorkovnicu pre pripojenie zbernice

Ústredňa ďalej ponúka napr. nasledovné funkcie:

 • Údržba
 • Režim deň/noc
 • Reakcia skrátený odchod
 • Automatické zapnutie ochrany
 • Rozšírené funkcie kalendára

Technické údaje:

 • Napájanie: 110 - 230 V/50 - 60 Hz
 • Zálohovací akumulátor: 12 V, 2,6 Ah (nie je
  súčasťou balenia!)
 • Maximálna doba dobíjania akumulátora: 72 hodín
 • Max. trvalý odber z ústredne: 1000 mA
 • Max. trvalý odber pre zálohovanie 12 hodín 115 mA bez LAN,  88 mA s aktívnym LAN (s akumulátorom 2,6 Ah)
 • Max. počet periférií: 50
 • LAN komunikátor

Ústredňa JA-106KR-LAN3G ponúka:

 • až 120 bezdrôtových alebo zbernicových zón
 • až 300 užívateľov (kód, 1-2 RFID, tel. číslo)
 • až 15 sekcií
 • až 32 programovateľných výstupov PG
 • 20 vzájomne nezávislých kalendárov
 • 15 užívateľov má možnosť využívať okrem SMS aj hlasové reporty
 • vzdialené ovládanie cez SMS, hlasové menu a aplikáciou MyJABLOTRON
 • 5 nastaviteľných PCO
 • 5 voliteľných protokolov pre PCO
 • automatická detekcia 2G / 3G siete s uprednostnením rýchlejšej siete
 • Ústredňa má vstavané GSM 2G / 3G a LAN komunikátory, ktoré umožňujú hlasovú, SMS a dátovú komunikáciu s koncovými
  užívateľmi alebo do stredísk s PCO.

Ústredňa obsahuje:

 • Rádiový modul JA-110R
 • 4 GB pamäťovú kartu pre uchovávanie údajov udalostí, hlasových správ, ukladanie fotografi í atď.
 • 2 vzájomne nezávislé svorkovnice zbernice
 • 1 vnútorný konektor určený výhradne pre rádiový modul (JA-110R)
 • 1 LAN konektor
 • 1 USB konektor pre nastavenie ústredne a vyčítanie fotografií
 • 1 konektor pre pripojenie ďalšieho komunikátora alebo modulu (napr. PSTN)

Technické údaje:

 • Kompatibilný s F-Link 1.4.0 a vyšším
 • Napájanie ústredne: 230 V / 50 Hz, napájací zdroj typ A (STN EN 50131-6)
 • Zálohovací akumulátor: 12V; 7 až 18 Ah (Upozornenie: Akumulátor nie je súčasťou balenia)
 • Maximálna doba dobíjania akumulátora: 72 h
 • Max. trvalý odber z ústredne: 1,2A
 • Max. trvalý odber pre zálohovanie 12 hodín 1,2 A s akumulátorom 18 Ah
 • Pamäť udalostí na viac ako 10 mil. udalostí obsahujúcich dátum a čas
 • Funkcie overovania poplachu druhým detektorom alebo opätovnou reakciou z rovnakého detektora
 • s voliteľným oneskorením (10 s - 2 min)
 • Rozmery: 357 x 297 x 105 mm
 • Klasifikácia: stupeň zabezpečenia 2, podľa: STN EN 50131-1,STN EN 50131-6, STN EN 50131-5-3, STN EN 50131-3, STN EN 50131-10, STN EN 50136-1, STN EN 50136-2
 • Prostredie: II. vnútorné všeobecné (podľa STN EN 50131-1)
 • Rozsah pracovných teplôt: -10 °C až +40 °C
 • Ďalej spĺňa: STN ETSI EN 300 220-2, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1, EN 301 511 (GSM), STN ETSI EN 301 489-7, STN ETSI EN 301 419-1, STN ETSI EN 301 511, STN ETSI EN 301 489-7, STN ETSI EN 300 089
 • Ústredňa je vo verzii s rádiovým modulom JA-110R
 • Pracovná frekvencia: JA-110R obojsmerný protokol Jablotron 868,1 MHz
 • Podmienky prevádzky: TÚSR č. VPR-11/2014, TÚSR č. VPR - 03/2015

Ústredňa JA-107k ponúka:

 • 120 bezdrôtových a až 230 zbernicových
  periférií
 • 600 užívateľov
 • 15 sekcií
 • 128 programovateľných výstupov PG
 • 64 vzájomne nezávislých kalendárnych akcií
 • 50 užívateľských SMS reportov
 • 15 užívateľských hlasových reportov
 • 5 nastaviteľných PCO
 • 5 voliteľných protokolov pre PCO

Ústredňa obsahuje:

 • Rádiový modul JA-111R
 • GSM/GPRS komunikátor JA-192Y
 • 2 vzájomne nezávislé svorkovnice pre pripojenie zbernice

Ústredňa ďalej ponúka napr. nasledovné nové funkcie:

 • Údržba
 • Režim deň/noc
 • Reakcia skrátený odchod
 • Automatické zapnutie ochrany
 • Rozšírené funkcie kalendára

Technické údaje:

 • Napájanie:110 - 230 V/50 - 60 Hz
 • Zálohovací akumulátor: 12 V, 7 až 18 Ah (nie je súčasťou balenia!)
 • Maximálna doba dobíjania akumulátora: 72 hodín
 • Max. trvalý odber z ústredne: 2000 mA trvalo, 3000 mA po dobu 60 min. (max. 2000 mA do jednej zbernice)
 • Max. trvalý odber pre zálohovanie 12 hodín:  1100 mA bez LAN,  1072 mA s aktívnym LAN  (s akumulátorom 18 Ah)
 • Max. počet periférií: 230
 • LAN komunikátor
 • Ethernet rozhraní, 10/100BASE-T
 • Rozmery: 357 × 297 × 105 mm
 • Hmotnosť s AKU/bez AKU: 7025 g/1820 g
 • Pamäť udalostí: cca 7 mil. posledných udalostí vrátane dátumu a času
 • Typ napájacieho zdroja: A (ČSN EN 50131-6)
 • Klasifikácia: Stupeň zabezpečení 2/trieda prostredí II (podľa ČSN EN 50131-1)
 • Rozsah pracovných teplôt: -10 až +40 °C
 • Priemerná pracovná vlhkosť: 75% RH, bez kondenzácie
 • Spĺňa: EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50581
 • Rádiová pracovná frekvencia (s modulom JA-11xR): 868,1 MHz
 • Rádiové vyžarovanie: ETSI EN 300 220-1-2 (modul R), ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511 (GSM)  EMC:EN 50130-4 ed.2+A1, EN 55032 ed.2, ETSI EN 301 489-7
 • Elektrická bezpečnosť: EN 62368-1+A11
 • Podmienky prevádzky: TÚSR č. VPR - 11/2014, TÚSR č. VPR-02/2017
 • Certifikačný orgán: Trezor Test s.r.o. (č.3025)
 • Identifikácia volajúceho (CLIP): EN 300 089