KOMUNIKÁCIA s "druhou" stranou systémov.

DMX Gateway podporuje 16 bitové DMX drivery. Vďaka tomu umožňuje presné miešanie farieb.

Vlastnosti:

 • 256 DMX kanálov
 • Podpora pre 16 bitové DMX drivery
 • Interné terminovanie na začiatku DMX zbernice
 • Galvanická izolácia od ostatných systémových modulov
 • Prepäťová ochrana
 • Pre DMX zbernicu je potrebné používať tienený kábel.

KNX Gateway prepája ETS datapointy s TapHome aplikáciou. Vďaka tomu nie je potrebné manuálne párovať každé KNX zariadenie na strane aplikácie. Gateway tiež pridáva premenné a pokročilú logiku do KNX projektov ako je pozícia slnka, čas, deň / noc a oveľa viac. Natívna integrácia do ETS robí bránu jedinečnou.

Vlastnosti:

 • Brána používa modul Weinzierl BAOS. Je certifikovaný podľa KNX. BAOS je viditeľný v ETS.
 • Maximálne 1000 voľne priraditeľných údajových bodov ETS na jednu bránu.
 • Programovanie automatizácie je možné v zariadení TapHome ľahko vykonávať a nie sú potrebné
  žiadne zmeny v ETS. Odovzdanie hotového projektu používateľovi je teda rýchlejšie.
 • Možnosť integrácie zariadení KNX a TapHome IO do jednej inštalácie.
 • Zadarmo cloudové zálohovanie bez licenčných poplatkov a s nulovou konfiguráciou siete - nie sú potrebné žiadne statické adresy IP, žiadne Dyn DNS, žiadne VPN.