UNIVERZÁLNY MODUL MONITORINGU GPRS-A  firmy SATEL.

GPRS-A je univerzálny modul monitoringu s 2G modemom GSM.  Modul dokáže spolupracovať s predplatenými kartami SIM, umožňuje overiť stav kreditu, nastaviť oznamovanie o prekročení minimálneho kreditu.

Modul je vhodný pre mnohé už jestvujúce ako aj nové inštalácie. GPRS-A môže prijímať informácie o udalostiach z pripojenej zabezpečovacej ústredne, aby ich následne mohol zasielať na PCO a zainteresovaným osobám cez sieť GSM. Spojenie s ústredňou sa vykonáva prostredníctvom jej telefónneho komunikátora (modul simuluje PCO) alebo pomocou zodpovedajúco nakonfigurovaných výstupov ústredne pripojených na vstupy modulu.

Modul môže slúžiť na realizáciu funkcií diaľkového ovládania, napr. na zapínanie stráženia alebo otváranie príjazdovej brány pomocou mobilnej aplikácie. Zmena stavu výstupov modulu môže taktiež nastať automaticky, ako reakcia na určené udalosti. GPRS-A môže "zmodernizovať" staršie zabezpečovacie systémy. Dokáže pracovať autonómne, napr. môže monitorovať stav rôznych zariadení systémov automatiky. Spoľahlivý monitoring udalostí modul vykonáva pomocou GPRS - s využitím protokolov TCP alebo UDP a správ SMS.

V prípade zasielania udalostí v technológii GPRS, modul obsluhuje dva formáty prenosu: SIA-IP na komunikáciu s ľubovoľným PCO a SATEL na komunikáciu so zariadeniami produkcie SATEL ako PCO STAM-2 alebo konvertorom monitoringu TCP/IP do formátov audio SMET-256.

Modul GPRS-A umožňuje zasielanie oznamovania na 8 telefónnych čísiel. Táto funkcia môže byť realizovaná pomocou správ SMS, správ PUSH, alebo spoľahlivej služby CLIP. Zariadenie môže zasielať oznamovanie niekoľkými nezávislými kanálmi. Informácia o udalosti bude zaslaná všetkými naprogramovanými kanálmi, vďaka čomu informácia dorazí k adresátovi aj keď je niektorý kanál nedostupný.

Správy PUSH umožňujú užívateľovi stály prístup k oznamovaniu. Čo je veľmi dôležité, konfigurácia aplikácie je veľmi jednoduchá, a jednoduché je aj spojenie s modulom. Stačí pomocou aplikácie zaslať správu SMS do zariadenia a následne aplikácia príjme konfiguračné údaje. Iný, taktiež veľmi jednoduchý spôsob konfigurácie je nasnímanie QR kódu, ktorý je generovaný v programe GX Soft alebo v zodpovedajúco nakonfigurovanej aplikácii.

Mobilný prístup: Aplikácia GX CONTROL umožňuje:

  • overenie stavu vstupov a výstupov - pripojených detektorov a zariadení
  • zobrazenie hodnôt z analógových a digitálnych detektorov
  • prehľad porúch s možnosťou vymazania ich pamäte
  • prehľad pamäte udalostí s možnosťou filtrovania
  • vzdialené ovládanie výstupov modulu pripojených zariadení