Naša adresa je fakturačná, neprevádzkujeme klasický E-shop   a ani kamennú predajňu. 

Firma sa zaoberá licencovanými činnosťami v odvetví EZS a elektro v rozsahu NN prostredí A, B, B1:

  • projektujeme a dodávame zariadenia EZS, kamerové systémy, videovrátniky a prístupové systémy
  • kompletizujeme rozvádzače NN podľa projektov, vystavujeme CE deklaráciu a revíznu správu kusového výrobku
  • vykonávame kontroly elektromontážnych prác a elektrorevízie pre zariadenia s napätím do 1kV

  • vyrábame autonómne signalizačné zariadenia plynov, požiarne hlásiče, hlásiče zaplavenia a enviro systémy

  • dodávame záložné zdroje DC na bezpečné napätie, AC záložné zdroje sínusového prúdu na 230V, meniče napätia

  • kompletizujeme a dodávame systémy posuvných a zdvíhacích brán, rámp a stĺpikov

Ivan Nepraš  (fakturačná adresa)

Oblačná 28, Bratislava 3 - Rača, 831 06

IČO: 40 785 530   DIČ: 1044538253

+421 911 74 9998

office@nepras.biz       

GPS:     LA: 48-12-21788    LO: 17-9-16245    ALT: 186m

Kontaktná stránka na FB:

Zdroje a citácie niektorých článkov, boli prebraté a štylisticky upravené tak, aby zodpovedali súčasnému stavu. Informačné zdroje boli hlavne zo stránok výrobcov, z xxx.gov.net a printových publikácií. Týmto vyjadrujeme všeobecné poďakovanie všetkým dotknutým osobám ako aj inštitúciám.

Firma sa riadi nariadením EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Zároveň spracovanie osobných údajov spĺňa podmienky v súčasnosti platných zákonov, a je v súlade aj so znením zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, pričom však rozsah osobných údajov, ktoré musíme na účely zmluvy spracovávať, je čiastočne určený aj § 56 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, zákonom o súkromnej bezpečnosti, ako aj príslušných daňových zákonov.