Adresa je fakturačná, neprevádzkujeme kamennú predajňu. 

Ivan Nepraš - Alarm Rača

Oblačná 28, Bratislava 3 - Rača, 831 06

+421 911 74 9998

office@nepras.biz

IČO: 40 785 530

DIČ: 1044538253

Pracovná doba:

pondelok až piatok             medzi 7.00 až 17.00 hod.  (do 20.00 hod. pre zmluvných partnerov)

sobota/nedeľa/sviatky        iba pre zmluvných partnerov v zmysle predplatených služieb v dohode o dohľade systému