Naša adresa je fakturačná, neprevádzkujeme klasický E-shop   a ani kamennú predajňu. 

Pracovná doba:

pondelok až piatok             medzi 7.30 až 17.30 hod

sobota/nedeľa/sviatky        iba s paušálne platenou službou

Ivan Nepraš

Oblačná 28, Bratislava 3 - Rača, 831 06

IČO: 40 785 530   DIČ: 1044538253

+421 911 74 9998

office@nepras.biz,        

Firma je projekčný a certifikovaný montážny partner pre EZS, kamerové a prístupové systémy viacerých výrobcov. Taktiež je držiteľom licencie PZ pre prevádzkovanie technickej služby s vlastným certifikovaným revíznym technikom pre VTZ elektro - E2A.

Zdroje a citácie niektorých článkov, boli prebraté a štylisticky upravené tak, aby zodpovedali súčasnému stavu. Informačné zdroje boli hlavne zo stránok výrobcov, z xxx.gov.net a printových publikácií. Týmto vyjadrujeme všeobecné poďakovanie všetkým dotknutým osobám ako aj inštitúciám.

Firma sa riadi nariadením EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Zároveň spracovanie osobných údajov spĺňa podmienky v súčasnosti platných zákonov, a je v súlade aj so znením zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, pričom však rozsah osobných údajov, ktoré musíme na účely zmluvy spracovávať, je čiastočne určený aj § 56 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, zákonom o súkromnej bezpečnosti, ako aj príslušných daňových zákonov.