Ksenia je zabezpečovací systém s množstvom pokročilých užívateľských a systémových funkcií. Predstavuje komplexný pohľad na zabezpečenie domácnosti či ovládania inteligentného domu.

Charakteristické vlastnost riešenia od firmy Ksenia:

  • Prepojenie zabezpečenia a domácej automatizácie
  • Bezpečnostný systém pre široké spektrum použitia
  • Diaľková správa systémov cez mobilné zariadenie
  • Užívateľské scenáre
  • Moderný dizajn

Základom systému Ksenia je ústredňa, ktorá sa líši veľkosťou (pre 16, 48 a viac vstupov, či už pevných alebo bezdrôtových) a tým, či má na doske IP rozhranie s vlastným web serverom, alebo nie.

Bezdrôtová nadstavba rozširuje systém o ďalšie prvky s obojsmernou potvrdzovanou komunikáciou v pásme 868 Mhz a s dosahom až 400 metrov vo voľnom priestore.

Ďalšou častou systému sú CCTV kamery. Ak je ústredňa vybavená rozhraním IP, je možné nahrať na webserver grafické mapy a umiestniť do nich ikony predstavujúce podsystémy, zóny, výstupy a ďalšie scenáre v systéme. Taktiež systém Ksenia poskytuje možnosť vzdialeného odposluchu z klávesníc. Taktiež je možné do ústredne nahrať stovky hlasových správ v celkovej dĺžke 700 sekúnd, ktoré slúžia ako správy prenášané GSM komunikátorom v prípade poplachu.

Prístupový systém je možné v Ksenii realizovať pomocou vonkajších zbernicových čítačiek, ktoré môžu ovládať ďalšie nadväzujúce funkcie a spínať výstupy. Z jednej čítačky je možné ovládať viacero dverí, odblokovať ich trvalo alebo krátkodobo. Takto sa teda jedná aj o prístupový systém. Spínanie viacerých vstupov na základe čítačky kariet nie je jediným dejom, ktorý je možné v systéme realizovať. Vďaka scenárom je možné na základe akejkoľvek aktivačnej udalosti aktivovať až 8 vstupov a kontaktovať až 8 telefónnych čísiel, spúšťať až dvojicu časovačov atď.

Ďalšou funkciou systému sú informácie o teplote. Zbernicové sirény posielajú do systému informácie o vnútornej a vonkajšej teplote a umožňujú na základe týchto údajov spúšťať naprogramované scenáre.

Posledným a najdôležitejším bodom celého predstavenia systému Ksenia je vzdialený prístup na webserver, ktorý je implementovaný na základnej doske každej ústredne, ktorá je vybavené IP rozhraním. V príjemnom grafickom prostredí je možné sledovať a ovládať stav vstupov a výstupov, ovládať nastavenie stráženia, upravovať užívateľské kódy, monitorovať stav systému, prezerať denník udalostí, získať informácie o teplote, zistiť stav kreditu na SIM kartách komunikátorov, v užívateľských mapových podkladoch sledovať stav systému v grafickej forme.

Programovanie ústredne prebieha pomocou webového rozhrania Ksenia SecureWeb - registráciu TU.

Aplikácia pre mobilné telefóny KseniaPro je vhodná na malé úpravy v konfigurácií, ponúka širokú možnosť programovania systému. Na stiahnutie zadarmo v  Google Play a AppStore.

Užívateľská aplikácia lares 4.0 ( ! len pre ústredne lares 4.0 ! ) je intuitívna, poskytuje celkový prehľad o stráženom objekte. Umožňuje monitoring všetkých bezpečnostných aspektov (zabezpečenie, kontrola vstupu, CCTV). Poskytuje správu domácej automatizácie a riadenie celého objektu súčasne. Na stiahnutie zadarmo v  Google Play a AppStore.