Základom systému je riadiaca jednotka AC-116, ktorá je určená na príjem signálu. Umožňuje riadiť až 16 nezávislých teplovodných okruhov a spolupracovať so 48 bezdrôtovými perifériami. K riadiacej jednotke odporúčame pripojiť dotykový displej AC-100LCD, ktorý umožňuje pohodlne ovládať a optimalizovať systém z jedného miesta. Každá miestnosť môže mať prehľadné zobrazenie požadovaných teplôt. Užívateľ môže jednoducho použiť prednastavené užívateľské profily alebo vytvárať regulačné profily a zapínať ich podľa potreby. Cez displej je tiež možnosť riadiť ohrev teplej úžitkovej vody (v spojení s drôtovým teplotným senzorom CP-201T).

Pomocou AC-100LCD môžete rozdeliť AC-116 na dva nezávislé vykurovacie systémy alebo spájať viacej riadiacich jednotiek do seba. Na prepnutie systému do letného režimu slúži vstupná svorka. K dispozícii je tiež výstup signalizácie poruchy a vstup pre teplotné senzory strážiace prekročenie maximálnej teploty. Okrem toho sú k dispozícii výstupné relé pre zapnutie obehového čerpadla alebo kotla.

 • Navrhnuté pre použitie v domoch, apartmánoch aj komerčných budovách
 • Jednoduchá správa z jedného miesta aj z jednotlivých miestností
 • Bezdrôtové aj drôtové riešenie
 • Jednoduchá rozšíriteľnosť
 • Preddefinované profily

Riadiaca jednotka AC-116 slúži pre príjem signálu z bezdrôtových a drôtových periférií. Umožňuje riadiť až 16 nezávislých teplovodných okruhov a spolupracovať so 48 bezdrôtovými perifériami.

Dotykový displej k riadiacej jednotke AC-116 umožňuje pohodlné ovládanie a optimalizáciu vykurovacieho systému z jedného miesta. Každá miestnosť môže mať prehľadné zobrazenie požadovaných teplôt.

 • TP-115 Zbernicový programovateľný izbový termostat. Obojsmerne komunikujúci zbernicový termostat pre zónovú reguláciu kúrenia (určený k riadiacej jednotke AC-116).

 • TP-150 je určený len k riadiacej jednotke AC-116. Termostat slúži k meraniu a regulácií teploty. Termostat reguluje nastavenú teplotu 24hodín denne.
 • TP-155 je určený len k riadiacej jednotke AC-116. TP-155 je bezdrôtový progr. termostat s týždenným vykurovacím programom. Ponúka programovateľné režimy, v ktorých udržuje nastavené teploty.
 • TP-155IR Bezdrôtový programovateľný termostat s IR, obojsmerne komunikujúci bezdrôtový programovateľný izbový termostat s infračerveným meraním teploty podlahy pre zónovú reguláciu (určený k riadiacej jednotke AC-116)
 • TH-80 je termoelektrická hlavica určená na zatváranie a otváranie ventilov vykurovacích okruhov radiátorových telies a podlahového vykurovania pomocou riadiacej jednotky AC-116. Verzia NC normálne zatvorená znamená, že ventil je bez napájania hlavice zatvorený.
 • TH-81 je termoelektrická hlavica určená na zatváranie a otváranie ventilov vykurovacích okruhov radiátorových telies a podlahového vykurovania pomocou riadiacej jednotky AC-116. Verzia NO normálne otvorená znamená, že ventil je bez napájania hlavice otvorený.

Diaľkové ovládanie kúrenia mobilným telefónom.

Pre príjem signálu bezdrôtového termostatu TP-82N alebo TP-83N je možné použiť modul GD-04T. Ten obsahuje výstupné relé pre ovládanie kúrenia. Funkciu zariadenia možno riadiť na diaľku pomocou textových SMS príkazov. Pokiaľ zašlete príkaz KÚRIŤ, bude vykurovanie regulované na požadovanú teplotu nastavenú termostatom. Ak zašlete inštrukciu NEKÚRIŤ, zapne sa kúrenie len vtedy, keď termostat vysiela požiadavku temperovania proti zamrznutiu (temperovacia teplota sa nastavuje v termostate). Okrem možnosti ovládať vykurovanie na diaľku, kontroluje zariadenie nepretržite funkciu vykurovania. V prípade, že termostat nameria nižšiu teplotu, než je teplota temperovania, pošle Vám zariadenie textovú správnu NEBEZPEČENSTVO ZAMRZNUTIA. Keď naopak termostat nameria príliš vysokú teplotu, odošle sa výstraha NEBEZPEČENSTVO PREHRIATIA. Teploty, pri ktorých sa odosielajú výstražné SMS, sa nastavujú v termostate. Pomocou textovej správy STATUS si navyše môžete kedykoľvek vyžiadať zaslanie informácie o stave vykurovania, vrátane aktuálnej teploty nameranej termostatom. Zariadenie pre svoju funkciu potrebuje SIM kartu operátora GSM siete (karta nie je súčasťou dodávky).

DETEKTOR DYMU A TEPLOTY

JA-82ST slúži k detekcii požiarneho nebezpečenstva v komerčných alebo bytových interiéroch. Pracuje na princípoch detekcie rozptýleného svetla a detekcie teplôt. Môžete jednoducho priradiť ku GD-04T, ktorý pošle informáciu na mobilný telefón. ZÁPLAVOVÝ DETEKTOR LD-12 slúži pre indikáciu zaplavenia priestoru (pivnica, kúpeľňa apod.) vodou. Ku GD-04T sa pripája drôtovo. Pre bezdrôtový prenos sa používa detektor zaplavenia LD-81 v kombinácii s magnetickým detektorom JA-81M, ktorý zaisťuje napájanie a bezdrôtový prenos informácií. DETEKTOR HORĽAVÝCH PLYNOV JA-80G slúži k indikácii úniku horľavých plynov (zemný plyn, svietiplyn, propán, bután) a horľavých výparov. Detektor sa napája priamo zo siete, signalizuje opticky únik plynu, akusticky a pomocou GD-04T tiež pošle informáciu na mobilný telefón.

Aplikačné odporúčanie pre AC-82, AC-116.

 • V prípade požiadavky na priame riadenie elektromotorických pohonov použite pre spínanie napätia ventilov pomocné relé (RB-524-DIN) a počet hlavíc TH-80/81 obmedzte na 8 kusov. Nesmiete použiť relé so vstavanou elektronikou, ktorá by spôsobovala kapacitnú záťaž výstupu. Riadiaca jednotka AC-116 vyžaduje odporovú záťaž.
 • Podlahové rozdeľovače je nutné použiť vždy s takým hydraulickým zapojením zmiešavacieho bodu, aký je vhodný pre daný zdroj tepla.
 • Zmiešavanie musí by ť pri jednotke AC-116 projektované ako autonómne, riadené termostaticky, či motoricky, nakoľko táto riadiaca jednotka nedisponuje výstupom pre ovládanie zmiešavacieho ventilu.
 • Bežné zmiešavacie sady s termostatickou hlavicou, ktoré sú zapojené s primiešavaním, nie sú vhodné pre nízkoteplotné zdroje tepla, ako sú tepelné čerpadlá a kondenzačné kotle. Pri použití takýchto typov rozdeľovačov sa riaďte pokynmi výrobcu rozdeľovača. Typicky je odporúčaná prevádzka s dostatočným prevýšením teploty zdrojovej vykurovacej vody oproti žiadanej teplote vykurovacej slučky pre daný vykurovací okruh.
 • Vhodnejšie riešenie je použitie zapojenia okruhov, ktoré umožňujú konštantný prietok podlahového vykurovania nezávisle na aktuálnej polohe ventilov. Teda použitie riadeného zmiešavania na požadovanú teplotu. V tomto prípade je možné prevádzkovať zdroj tepla pre vykurovacie okruhy s minimálnym prevýšením teplôt. Tak je možné pracovať s vyššou účinnosťou tepelného zdroja.
 • V závislosti na hydraulickom zapojení je nutné zaistiť žiadané prietoky. Výkonové parametre okruhov sú závislé na dodržaní projektovaných prietokov a teplotného spádu vykurovacej vody. Preto je nutné vždy dodržať projekt s kvalifikovanými výpočtami.