Normy STN/EN pre EZS a kamerové systémy.

30.03.2019

Kamerový systém nie je len pár konektorov a pripojenie DVR či NVR systému. Toto sú "vraj" v skratke vedomosti "každého" montážnika. Skúste si otestovať pár otázkami firmu s najlepšou ponukou.....výsledky sú vždy zaujímavé.

STN EN 50518-1 (33 4580)  Monitorovacie a poplachové prijímacie centrá. Časť 1: Priestorové a konštrukčné požiadavky

Dátum vydania: 1. 1. 2011 Jazyková verzia: slovensky

STN EN 50518-2 (33 4580)  Monitorovacie a poplachové prijímacie centrá. Časť 2: Technické požiadavky

Dátum vydania: 1. 5.2011 Jazyková verzia: slovensky

STN EN 50518-3 (33 4580) Monitorovacie a poplachové prijímacie centrá. Časť 3: Postupy a požiadavky na prevádzku

Dátum vydania: 1. 1. 2012 Jazyková verzia: slovensky

STN EN 50131-1 (33 4591)  Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy. Časť 1: Požiadavky na systém

Dátum vydania: 1. 6. 2007 Jazyková verzia: slovensky

STN EN 50131-2-2 (33 4591)  Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-2: Detektory narušenia. Pasívne infračervené detektory

Dátum vydania: 1. 7. 2008 Jazyková verzia: anglicky

STN EN 50131-2-3 (33 4591)  Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-3: Požiadavky na mikrovlnné detektory

Dátum vydania: 1. 3. 2009 Jazyková verzia: anglicky

STN EN 50131-2-4 (33 4591)  Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-4: Požiadavky na kombinované pasívne infračervené a mikrovlnné detektory

Dátum vydania: 1. 7. 2008 Jazyková verzia: anglicky

STN EN 50131-2-5 (33 4591)  Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-5: Požiadavky na kombinované pasívne infračervené a ultrazvukové detektory

Dátum vydania: 1. 6. 2009 Jazyková verzia: slovensky

STN EN 50131-2-6 (33 4591)  Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-6: Kontakty otvorenia (magnetické)

Dátum vydania: 1. 3. 2009 Jazyková verzia: anglicky

STN P CLC/TS 50131-2-7-1  Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-1: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (akustické)

Dátum vydania: 1. 6. 2009 Jazyková verzia: anglicky

STN P CLC/TS 50131-2-7-2 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-2: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (pasívne)

Dátum vydania: 1. 6.2009 Jazyková verzia: anglicky

STN P CLC/TS 50131-2-7-3  Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-3: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (aktívne)

Dátum vydania: 1. 6. 2009 Jazyková verzia: anglicky

STN EN 50131-3 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 3: Ústredne

Dátum vydania: 1. 2. 2010 Jazyková verzia: slovensky

STN EN 50131-4 (33 4591)  Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy. Časť 4: Výstražné zariadenia

Dátum vydania: 1. 5. 2010 Jazyková verzia: slovensky

STN EN 50131-5-3 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie systémy. Časť 5-3: Požiadavky na prepojovacie zariadenia využívajúce techniku rádiového prenosu

Dátum vydania: 1. 2.2006 Jazyková verzia: slovensky

STN EN 50131-6 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 6: Napájacie zdroje

Dátum vydania: 1. 12.2008 Jazyková verzia: slovensky

STN P CLC/TS 50131-7 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 7: Pokyny na používanie

Dátum vydania: 1. 12. 2010 Jazyková verzia: slovensky

STN EN 50131-8 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 8: Zabezpečovacie zahmlievacie zariadenia/systémy

Dátum vydania: 1. 11. 2009 Jazyková verzia: anglicky

STN EN 50132-1 (33 4592) Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 1: Požiadavky na systém

Dátum vydania: 1. 2. 2011 Jazyková verzia: slovensky

STN EN 50132-2-1 (33 4592) Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 2-1: Čiernobiele kamery

Dátum vydania: 1. 3. 2002 Jazyková verzia: česky

STN EN 50132-4-1 (33 4592) Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 4-1: Čiernobiele monitory

Dátum vydania: 1. 10. 2002 Jazyková verzia: česky

STN EN 50132-5 (33 4592) Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 5: Obrazový prenos

Dátum vydania: 1. 10. 2002  Jazyková verzia: česky

STN EN 50132-7 (33 4592) Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 7: Pokyny na používanie

Dátum vydania: 1. 3. 2002 Jazyková verzia: česky

STN EN 50133-1 (33 4593) Poplachové systémy. Systémy kontroly vstupov na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 1: Požiadavky na systém

Dátum vydania: 1. 7. 2002 Jazyková verzia: česky

STN EN 50133-2-1 (33 4593) Poplachové systémy. Systémy kontroly vstupov na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 2-1: Všeobecné požiadavky na súčasti

Dátum vydania: 1. 6.2002 Jazyková verzia: česky

STN EN 50133-7 (33 4593)  Poplachové systémy. Systémy kontroly vstupov na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 7: Pokyny na používanie

Dátum vydania: 1. 3. 2002 Jazyková verzia: česky

STN EN 50134-1 (33 4594) Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 1: Požiadavky na systém

Dátum vydania: 1. 11. 2003 Jazyková verzia: slovensky

STN EN 50134-2 (33 4594)  Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 2: Aktivačné zariadenia ***)

Dátum vydania: 1. 8. 2002 Jazyková verzia: slovensky

STN EN 50134-3 (33 4594) Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 3: Lokálna jednotka a kontrolné zariadenie

Dátum vydania: 1. 10. 2002 Jazyková verzia: česky

STN EN 50134-5 (33 4594) Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 5: Prepojenia a prenos správ

Dátum vydania: 1. 10. 2005 Jazyková verzia: slovensky

STN P CLC/TS 50134-7 (33 4594) Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 7: Pokyny na používanie

Dátum vydania: 1. 8.2005 Jazyková verzia: slovensky

STN EN 50136-1-1 (33 4596) Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 1-1: Všeobecné požiadavky na poplachové prenosové systémy

Dátum vydania: 1. 6.2001 Jazyková verzia: slovensky

STN EN 50136-1-2 (33 4596) Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 1-2: Požiadavky na systémy využívajúce vyhradené poplachové prenosové cesty

Dátum vydania: 1. 6.2001 Jazyková verzia: slovensky

STN EN 50136-1-3 (33 4596) Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 1-3: Požiadavky na systémy s digitálnymi komunikátormi využívajúcimi verejnú komutovanú telefónnu sieť

Dátum vydania: 1. 6. 2001 Jazyková verzia: slovensky

STN EN 50136-1-4 (33 4596) Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 1-4: Požiadavky na systémy s hlasovými komunikátormi využívajúcimi verejnú komutovanú telefónnu sieť

Dátum vydania: 1. 6. 2001 Jazyková verzia: slovensky

STN EN 50136-1-5 (33 4596) Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 1-5: Požiadavky na sieť s prepájaním paketov PSN

Dátum vydania: 1. 1.2009 Jazyková verzia: slovensky

STN EN 50136-2-1 (33 4596)  Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 2-1: Všeobecné požiadavky na poplachové prenosové zariadenia

Dátum vydania: 1. 9. 2001 Jazyková verzia: česky

STN EN 50136-2-2 (33 4596) Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 2-2: Požiadavky na zariadenia v systémoch využívajúcich vyhradené prenosové cesty

Dátum vydania: 1. 9.2001 Jazyková verzia: česky

STN EN 50136-2-3 (33 4596) Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 2-3: Požiadavky na zariadenia v systémoch s digitálnymi komunikátormi využívajúcimi verejnú komutovanú telefónnu sieť

Dátum vydania: 1. 9.2001 Jazyková verzia: česky

STN EN50136-2-4 (33 4596) Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 2-4: Požiadavky na zariadenia v systémoch s hlasovými komunikátormi využívajúcimi verejnú komutovanú telefónnu sieť

Dátum vydania: 1. 9.2001 Jazyková verzia: anglicky

STN P CLC/TS 50136-4 (33 4596) Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 4: Indikačné zariadenia využívané v poplachových dohľadových strediskách

Dátum vydania: 1. 8.2005 Jazyková verzia: slovensky

STN P CLC/TS 50136-7 (33 4596) Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 7: Zásady používania

Dátum vydania: 1. 8. 2005 Jazyková verzia: slovensky

STN P CLC/TS 50398 (33 4597)  Poplachové systémy. Kombinované a integrované poplachové systémy. Všeobecné požiadavky

Dátum vydania: 1. 6. 2009 Jazyková verzia: anglicky

STN EN 50486 (33 4598)  Zariadenia zvukových a obrazových domových systémov vstupných dverí

Dátum vydania: 1. 3. 2009 Jazyková verzia: slovensky