Vypínače a tlačidlá.

21.08.2019

Na trhu je veľké množstvo tvarov, značiek a druhov vypínačov. Uvádzame ich základné delenie podľa funkčnosti:

Spínač/ vypínač č. 1

Najbežnejší typ vypínača. Nazývaný aj jednopólový alebo jednopáčkový. Jeho inštalácia je veľmi jednoduchá, a preto je aj najjednoduchší na výmenu. Slúži na vypínanie a zapínanie svetla z jedného miesta. Vypínač č.1 je klasický vypínač pre ovládanie jedného okruhu svetla.

Spínač / vypínač č.2 a č.3

  • Dvojpólový vypínač, má dva vstupy a výstupy. Funguje rovnako ako vypínač č. 1. Má jednu ovládaciu klapku a ovláda dva vodiče alebo obvody súčasne.
  • Trojpólový vypínač, má tri vstupy a výstupy. Funguje rovnako ako vypínač č. 1. Má jednu ovládaciu klapku a ovláda tri vodiče alebo obvody súčasne.

Sériový spínač / vypínač č. 5

Dvojpáčkový vypínač nazývaný aj lustrový. Slúži na vypínanie a zapínanie dvoch svetiel z jedného miesta. Je v podstate zdvojeným vypínačom č. 1 a umožňuje ovládať dva nezávislé obvody. Lustrový sa nazýva aj preto, že sa využíva napríklad pri svietidlách, ktoré majú oddelené ovládanie dvoch skupín žiaroviek.


Striedavý prepínač / vypínač č. 6

Jednopáčkový vypínač, nazýva sa aj schodiskový alebo chodbový. Slúži na zapínanie alebo vypínanie jedného svetla z dvoch miest. Využíva sa na schodiskách a dlhých priechodných chodbách, kde je potrebné svetlo rozsvietiť na jednom mieste a zhasnúť na druhom. Po vypnutí jedného výstupu je možné ho využiť ako vypínač č. 1.

Krížový prepínač / vypínač č. 7 

Jednopáčkový vypínač, ktorý sa vždy používa spoločne s vypínačmi č.6. Medzi dvojicu striedavých prepínačov č. 6 je možné zaradiť ľubovoľný počet vypínačov č. 7. Tento vypínač sa používa pre zapínanie/vypínanie jedného svietidla (obvodu) z tretieho a ďalšieho miesta. Využíva sa najmä na schodiskách a chodbách spolu so striedavými prepínačmi. Pri zapájaní treba dbať na to aby bola dodržaná schéma - vypínače č. 6 musia vždy byť na koncoch a medzi nimi sú umiestnené krížové prepínače.

Tlačidlo

Jednopáčkový, prípadne dvojpáčkový vypínač. Mechanickým zatlačením dochádza k prepnutiu mechanizmu tlačidla do inej polohy. Existuje mnoho prevedení - tlačidlo môže mať jednu stabilnú polohu, do ktorej sa vráti pri uvoľnení, prípadne dve stabilné polohy ( do prvej polohy sa vracia opätovným stlačením a podobne). Tlačidlá sa využívajú pre spustenie ventilátorov v kúpeľniach a na toaletách, pre schodiskové automaty v panelákoch a bytovkách, na ovládanie žalúzií a podobne. Môžu mať rôzne piktogramy , čo je obľúbené napríklad pi využití ako zvonček.