Firma SATEL ponúka tri rôzne série diaľkového ovládania. Sú to ovládače s jedným, dvomi a štyrmi tlačidlami vysielajúcimi povely v plávajúcom kóde na dvoch komunikačných frekvenciách.

Séria RXH
Séria RXH
Séria RX
Séria RX
Séria RE
Séria RE

RXH-XK je 1/2/4 kanálový bezdrôtový ovládač.

Komplet bezdrôtového ovládača umožňuje univerzálne riešenie na ovládanie zabezpečovacích systémov, brán alebo iných zariadení. Okrem výstupov relé ovládaných pomocou vysielačov (kľúčeniek) má prijímač aj dodatočné výstupy na oznamovanie. Tieto výstupy je možné využiť na signalizáciu zapnutia/vypnutia stráženia zabezpečovacieho systému a taktiež na oznamovanie slabej batérie vysielača. Vďaka superheterodynovému prijímaču s vysokopásmovým filtrovaním sú ovládače RXH charakteristické zároveň dlhým dosahom (do 300 m), a vysokou odolnosťou na rušenia.

  • Majú možnosť nakonfigurovania výstupov na monostabilný (na naprogramovaný čas) alebo bistabilný režim (zapni/vypni)
  • obsluha do 340 vysielačov (kľúčeniek) s možnosťou programovania pomocou počítača
  • signalizácia slabej batérie vysielača
  • potvrdzovanie zapnutia/vypnutia stráženia
  • dosah do 300metrov na otvorenom priestranstve
  • port RS-232 na programovanie pomocou počítača s programom DLOAD10

RE-4K je štvorkanálový bezdrôtový prijímač pre ovládače SATEL pracujúce vo frekvenčnom pásme 433 MHz. Umožňuje diaľkové ovládanie zariadení pripojených na jeho výstupy relé, napr. garážovej brány, osvetlenia alebo zabezpečovacej ústredne.

Prenos údajov medzi ovládačom a prijímačom je realizovaná pomocou dynamicky sa meniaceho kódu KEELOQ. Takéto kódovanie zaisťuje zároveň vysoký stupeň bezpečnosti ako aj odolnosť na prípadné ovládacie signály a znemožňuje skopírovanie signálu z ovládača a použitie neoprávnenými osobami.

Zariadenie má sabotážny kontakt reagujúce na otvorenie krytu a má taktiež funkciu signalizácie nízkeho napätia batérie v ovládači a potvrdenia zapnutia/vypnutia stráženia a zrušenia alarmu.