MERANIE ELEKTRICKÝCH VELIČÍN


Jednoduché a presné riešenie odmeriavanie toku DC prúdu oboma smermi v rôznych prúdových skupinách.


Jednoduchá, ale presná možnosť merania napätí jednotlivých akumulátorov záložného zdroja 24V.