Systém MICRA bol projektovaný na ochranu malých objektov ako sú napríklad:  stánky, butiky, chatky, garáže alebo malé dielne - ale použitie MICRY môže byť ďaleko širšie. Vďaka jednoduchej montáži môže byť modul jednoducho v prípade potreby premiestnený na iné miesto.

Modul je ideálnym riešením na dočasné zabezpečenie napríklad stavby domu.

Zabezpečovací modul MICRA obsluhuje zároveň bežné drôtové ako aj bezdrôtové detektory. Vďaka bezdrôtovej nadstavbe je montáž systému MICRA veľmi jednoduchá. Kompletný systém je možné nainštalovať ani nie za hodinu. Použitie bezdrôtových detektorov pohybu a bezdrôtových magnetických kontaktov zabezpečuje optimálnu ochranu pred vlámaním, a bezdrôtové detektory dymu a zaplavenia môžu zaistiť dodatočnú bezpečnosť. Obsluha systému pomocou ovládačov, bezdrôtovej klávesnice alebo mobilného telefónu (aplikácia MICRA CONTROL) je veľmi jednoduchá. Vďaka analógovým vstupom môže modul MICRA plniť taktiež funkcie kontroly technických zariadení zasielajúcich informácie o prekročení kritických hodnôt - napríklad teploty alebo tlaku. Konfigurácie modulu MICRA nevyžaduje skúsenosti v programovaní zložitých zabezpečovacích systémov. Na nakonfigurovanie modulu stačí pripojiť programovací kábel na modul a na počítači spustiť bezplatný konfiguračný program v slovenskom jazyku. Modul MICRA má zabudovaný komunikátor GSM/GPRS, pomocou ktorého môže realizovať nielen oznamovanie pomocou SMS správ/CLIP o udalostiach, ale môže taktiež zasielať informácie do centra monitoringu objektov. Je možné taktiež diaľkové ovládanie pomocou SMS správ, vďaka ktorému je možné nielen zapínať a vypínať stráženie, ale aj ovládať zariadenia pripojené na modul. Modul MICRA, tak ako iné zariadenia firmy SATEL, je charakteristiky najvyššou kvalitou. Vďaka tomu je zaručená bezporuchová prevádzka a zodpovedajúca úroveň zabezpečenia.

Vlastnosti:

 • 4 vstupy na pripojenie detektorov kontrolujúcich činnosťtechnických zariadení
 • výber režimu činnosti vstupov: digitálne (NO/NC) alebo analógové (hodnota)
 • samostatný sabotážny vstup
 • 2 programovateľné výstupy relé ovládané lokálne - pomocouvstupov, a diaľkovo - pomocou SMS správ, CLIP, klávesnice a ovládačov
 • zabudovaný prijímač ovládačov 433 MHz na zapínanie/vypínanie stráženia a ovládanie činnosti modulu, s možnosťou naprogramovania 8 ovládačov
 • monitoring GPRS/SMS
 • testy prenosu pomocou SMS/CLIP
 • automatické prepínanie na SMS pri výpadku GPRS
 • oznamovanie SMS/CLIP
 • možnosť diaľkového akustického odposluchu objektu cez telefón
 • pamäť udalostí
 • možnosť lokálneho programovania cez port RS-232, alebo diaľkovo cez GPRS/SMS
 • zabudovaný zálohovaný napájací zdroj so zabezpečením
 • 8 bezdrôtových detektorov

Obsluha analógových vstupov rozširuje možnosti využitia modulu MICRA. Vďaka tejto funkcii môže modul kontrolovať činnosť rôznych priemyselných zariadení vzdialených od kontrolovaného objektu. Okrem toho môže zodpovedajúco nakonfigurovaný modul MICRA informovať o prekročení parametrov činnosti priemyselných zariadení (napríklad pri prekročení teploty, otáčok, napätia, tlaku a podobne).
Vďaka bezdrôtovej technológii je montáž systému MICRA veľmi jednoduchá. Kompletný zabezpečovací systém je možné namontovať ani nie za hodinu. Konfigurácia modulu MICRA nevyžaduje programátorské schopnosti. Naprogramovanie stačí prepojiť modul s počítačom pomocou programovacieho kábla a spustiť program určený na programovanie modulu. Tento program umožňuje jednoduchým a rýchlym spôsobom prispôsobiť činnosť modulu na vlastné potreby. Pomocou programu je možné: naprogramovať telefónne čísla, pridať nové detektory a nakonfigurovať bezdrôtové ovládače.

MICRA CONTROL je aplikácia, ktorá je zaujímavým riešením jednoduchého bezdrôtového systému MICRA. Umožňuje základnú obsluhu systému MICRA pomocou smartfónu s dotykovým displejom. Okrem zapínania a vypínania stráženia umožňuje aplikácia MICRA CONTROL ovládanie výstupov zabezpečovacieho modulu, čo je možné využiť na diaľkové ovládanie zariadení pripojených na modul. Aplikáciu MICRA CONTROL určenú pre zariadenia s operačným systémom Android je možné bezplatne stiahnuť z internetového obchodu Google Play.

Ovládanie systému pomocou SMS správ:

 • zapínanie a vypínanie stráženia
 • blokovanie vstupov
 • overovanie stanu systému
 • ovládanie výstupov
 • funkcia automatickej konfigurácie