Objednávka tovaru nie je formou E-shopu.

Vami objednaný tovar posielame až po jeho odskúšaní a nastavení parametrov firmware na súčasný najnovší stav, alebo v zmysle vašich požiadaviek. Tovar po obdržaní, nie je možné vrátiť a jeho prevzatím, začína plynúť zmluvná záručná doba.

Komponenty systému Jablotron 100 a Jablotron 100+ sú viazané na odbornú montáž preškolenej firmy s certifikátom Jablotronu. Nie je možný priamy predaj koncovému zákazníkovi.

Vaše práva sú vyznačené vo vyhlásení firmy ku GDPR a zákonu č.18 /2018 Z.z. v sekcii KONTAKT.