Pult centralizovanej ochrany je špecializované pracovisko s nepretržitou 24 hodinovou prevádzkou , ktoré prijíma a vyhodnocuje poplachy z elektronických zabezpečovacích systémov - alarmov. Ponúkame pripojenie akéhokoľvek zabezpečovacieho systému - alarmu, či už ide o byt, rodinný dom, väčšiu alebo menšiu firmu. Pripojením na objektu na Pult centralizovanej ochrany je možné úplne alebo čiastočne nahradiť fyzickú ochranu. Návratnosť investícií do nevyhnutného technického zabezpečenia je do niekoľkých mesiacov.

Ako to funguje?

  1. V prípade narušenia vyšle ústredňa alarmu signál na pult centralizovanej ochrany.
  2. Operačný pracovník poplach vyhodnotí, kontaktuje zákazníka alebo vyšle zásahovú jednotku. Zákazník si môže vybrať či bude o poplachu informovaný pred vyslaním zásahovej jednotky alebo až keď zásahová jednotka objekt skontroluje. Vďaka tomu, má presný prehľad o počte výjazdov a rovnako môže výjazd kedykoľvek odvolať.
  3. V prípade falošného poplachu, spôsobeného zákazníkom alebo jeho rodinným príslušníkom, či kolegom v práci je možné výjazd odvolať telefonicky. Na komunikáciu s operačným strediskom slúži každému zákazníkovi, ním vybrané heslo, takže sa nemôže stať, že by výjazdovú jednotku odvolal prípadný páchateľ.
  4. V prípade výjazdu zásahová jednotka objekt skontroluje a operačný pracovník výsledok kontroly oznámi zákazníkovi. Ďalší postup už záleží od konkrétnej situácie.