PRÍSLUŠENSTVO

Meteo dáta.

Populárny senzor od firmy Somfy pripojený na TapHome zbernicu. Citlivosť je konfigurovateľná cez aplikáciu, nie je potrebné používať manuálnu kalibráciu potenciometrom.

 • Rýchlosť vetra v km/h.
 • Intenzita slnečného žiarenia v percentách s jedným percentom pre každý kLux, merací rozsah 0,8 - 100kLux
 • Vonkajšia teplota
 • Zapája sa na internú zbernicu TapHome


Zrážkomer poskytuje dodatočné údaje na správne zavlažovanie záhrady.

 • Samo vyprázdňovací zberač dažďa
 • Rozsah hlasitosti dažďa: 0 - 9999 mm
 • Rozlíšenie dažďa (ak je objem dažďa < 1000 mm): 0,3 mm
 • Rozlíšenie dažďa (ak je objem dažďa > 1000 mm): 1 mm


CO2 senzor so skrytou inštaláciou - žiadne plastové krabice na stene! Zbernicová komunikácia umožňuje inštalácie s dlhým káblovým vedením bez problémov so stratou napätia.

 • Rozsah merania 300~5,000 ppm CO2
 • Spôsob merania Non-dispersive infrared (NDIR)
 • Presnosť ±50 ppm+3% z nameranej hodnoty
 • Rýchlosť odozvy 1 minúta 30 sekúnd
 • Prevádzková teplota 0 až 50˚C pri relatívnej vlhkosti vzduchu 5 až 85%
 • Čierna meracia plôška musí mať priamy prístup cirkulujúceho vzduchu. Dá sa použiť napríklad zásuvka na RJ45 alebo HDMI.