REKLAMÁČNÝ FORMULÁR TOVARU

*** V prípade, že ste odoslali zásielku na reklamáciu, uveďte prosím prepravcu a kód prepravy/zásielky. 

Vaše práva sú vyznačené vo vyhlásení firmy ku GDPR a zákonu č.18 /2018 Z.z. v sekcii KONTAKT.