Modul MWGD 46 s dvojitým rozhraním WIEGAND je určený pre pripojenie štandardných čítačiek alebo biometrických snímačov s výstupom WIEGAND a/alebo bezdrôtových zámkov APERIO na zbernicu RS 485 prístupového systému APS mini Plus, poprípade pre autonómnu prevádzku. Na jednu linku systému APS mini Plus je možné pripojiť až 16 týchto čítacích modulov a je možné ich kombinovať s ostatnými komponentami APS mini Plus, počet adries nesmie prekročiť 32. Počet systémových liniek nie je prakticky obmedzený. Oproti štandardným čítacím modulov sú tieto dverové moduly vybavené systémovými prostriedkami pre obojstrannú obsluhu jedných dverí, alebo obsluhu 2 dverí z jednej strany. Moduly sú dodávané v púzdre vhodnom pre montáž na DIN lištu do rozvádzaču.

Riadiaci modul, 2x Wiegand, 2x Aperio, 4x vstup, 4x relé, 2x RS485, montáž na DIN lištu, 2x 2.200 udalostí.

Modul MWGD 46LIFT je určený pro pripojení štandardných čítačiek, alebo biometrických snímačov s výstupom WIEGAND na zbernici RS 485 prístupového systému APS mini Plus, alebo pro autonómnu prevádzku. Na jednu linku systému APS mini Plus je možné pripojiť až 8 týchto modulov a je možné ich kombinovať s ostatnými komponenty APS mini Plus, počet adries nesmie prekročiť 32. Moduly sú určené pre ovládanie výťahov do 4 poschodí.

Riadiaci modul pro ovládanie výťahu do 4 podschodí, 2x Wiegand, 4x vstup, 4x relé, 2x RS485, montáž na DIN lištu, pamäť pre 4x 1 440 udalostí.

Užívateľsky programovateľný riadiaci modul MCA 168.2 systému APS 400 disponuje bohatým hardwarovým vybavením a modernou konštrukciou s vysokou odolností proti vonkajším vplyvom. Je určený pre riadenie až 64 sieťových modulov (adries), 8 systémových napáječov a rozhraním pro HW pripojenie zariadení externých technológií. Pre pripojenie riadiaceho modulu k PC je k dispozícii rozhranie Ethernet alebo RS 232 - pre servisné účely.