CLU (COMMON LOGIC UNIT) s integrovaným kontrolérom pre bezdátovú komunikáciu.

Jednotka CLU zabezpečuje uloženie dát, spracovanie logiky signálov a programového procesu. Je základným kameňom každého riadiaceho systému. Komunikácia prebieha po lokálnej zbernici s ďalšími vstupno-výstupnými modulmi. Rozširuje aj možnosť pripojenia systému do WLAN.

 • Ukladá do pamäte konfiguráciu systému.
 • Vykonáva všetky predprogramované vzťahové výpočty systému.
 • Slúži ako pripojovací bod do systému.
 • Obsahuje integrovaný switch s dvomi portami RJ45.
 • Umožňuje pripojenie až 48 modulov, alebo 128 vstupov, či výstupov pomocou systémovej zbernice.
 • Zabezpečuje systém Cloud Computing pre vzdialenú komunikáciu.
 • Umožňuje plnohodnotné pripojenie systému na Internet.
 • Uchováva a umožňuje tvorbu skriptov pre ovládacie scény.
 • Umožňuje vytváranie CLU Objektov ako sú napríklad časovače, kalendár, PID regulácia a plánovanie práce v časových úsekoch.
 • T.č. umožňuje pripojenie k systému pre Z-Wave bezdrôtové zariadenia.

TECHNICÉ PARAMETRE:

 • Napájanie: 24 V DC - 2,4W
 • Max. prúdový odber pri 24V: 100 mA
 • Max. priemer káblu: ≤ 2.5 mm²
 • Integrovaný napájací zdroj Bus: 24V/1000mA
 • Váha: 145 g
 • Frekvencia Z-Wave: 868MHz
 • Výkon Z-Wave: 1mW
 • Rozmery: 58/71/90 mm - 4DIN
 • Rozsah pracovnej teploty: 0 - 45 °C
 • Označenie produktu: Grenton CLU Z-Wave, DIN, Eth, TF-BUS