ROZLOŽENIE V RACKU

Ukážka malého rozvádzača s automatizáciou osvetlenia priestoru podzemných garáží a priľahlých priestorov. Možnosti stmievania, signalizácie núdzových východov a osvetlenie častí podľa vstupných signálov z pohybovým a mikrovlnných snímačov.


Riadenie stredne veľkého kancelárskeho objektu s riadením osvetlenia, snímaním pohybu, odpájaním zásuvkových obvodov a riadením vykurovacích okruhov.


Pri návrhu rozloženia komponentov riadenia treba vždy zobrať do úvahy aj podmienky oteplenia a množstvo vyprodukovaného tepla na jednotlivých spínacích komponentoch. Nie je vhodné priamo zaťažovať výstupy na hornej hranici výstupných parametrov. Výstupy sú kontrolované teplotnými snímačmi a pri ich hraničnom prehriatí, automatika tieto výstupy odstaví. Tým pádom je systém čiastočne na určitú dobu nefunkčný, čo nie je účelom automatizácie a zachovania bezpečnosti na majetku a životoch.

Pri rozvádzačoch, ktoré produkujú interne väčšie teplo, odporúčame použiť aj aktívne chladenie nezávislé na automaticácii riadenia procesu. Jednoduchým teplotným snímačom spínajúcim doplnkové chladenie prívodom čerstvého vzduchu. Prípadne v extrémnych podmienkach, alebo zvýšených bezpečnostných požiadavkách je možné doplniť rozvádzač o snímač nadmernej teploty a dymu. Jeho signál vie aktivovať chladenie, ale pri zadymení vie vyvolať aj poplach a núdzovo odstaviť ventiláciu, aby nedochádzalo k prívodu kyslíku a tak k podpore horenia.