Revízie vyhradených elektrických zariadení s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov.  Kontrola ručného náradia a elektrických spotrebičov.


Elektromontážne práce.

Certifikáty a oprávnenia na jednotlivé druhy prác.