Revízie vyhradených elektrických zariadení s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov.  Kontrola ručného náradia a elektrických spotrebičov.


Elektromontážne práce.

Ceny podľa objemu prác aj dohodou.

Práce prevádzame Po-NE 7.00 do 18.00 hod.

Certifikáty a oprávnenia na jednotlivé druhy prác.