Pod tlakom doby, automatizácie a spríjemňovania si životných podmienok a prostredia, Vám ponúkame systém zo Slovenska - systém domácej automatizácie TapHome. Na stránkach výrobcu  www.taphome.com nájdete všetky potrebné  informacie o systéme, ako aj technickú informáciu k produktom.

Tento produkt nie je voľnopredajným produktom v Eshopoch pre koncovéo zákazníka. Produkt je dostupný iba pre montážnych partnerov, ktorí boli zaškolení a majú certifikát firmy. Ale je tu možnosť zakúpenia samoinštalačných sád za podpory zmluvného predajcu - montážnej firmy. Tá takto preberá záručné podmienky na komponenty, ako aj servisnú podporu a zaškolenie na systém.  

Samotné inštalácie prevádzame už iba v spolupráci s partnerskými firmami z BA a v okolí ako technický dozor.                    


MOŽNOSŤ JE ALE AJ SAMOINŠTALÁCIA                                 (platné pre SK zákazníkov)

Tak ako všetky vyhradené zariadenia elektrické, aj TapHome riadiaci systém podlieha normám STN/EN a spôsob montáže musí byť aj v súlade s vyhláškou č. 508/2002 hovoriacej o vzdelaní a skúškach nielen pre inštalatérov. Po vzájomnej dohode je možný predaj na samoinštaláciu kompletov riadiacich systémov, alebo odoplňujúcich kompletov. 

Dohoda zahŕňa:

 •  zmluvu o predaji na základe Vašich požiadaviek
 • spôsob a doba záruky
 • poruchy nepodliehajúce záruke (atmosferické prepätie, neodborné zaobchádzanie, mechanické poškodenie)
 • popis postupu reklamácií tovaru

V prípade Vášho záujmu, použite prosím kontaktný formulár.


PONÚKAME VÁM SAMOINŠTALAČNÉ SADY:

Samoinštalačná sada komponentov, ktorá je skompletizovaná podľa Vašich požiadaviek, bez akýchkoľvek počiatočných nastavení. (vyskladnený a skontrolovaný tovar od výrobcu) 

Samoinštalačná sada komponentov, ktorá je zostavená podľa Vašich požiadaviek, so základnými počiatočnými nastaveniami. Oživené Core, naprogramované komponenty, zosúladený firmware. Po prvom pripojení systém funguje so základnými povelmi.

Samoinštalačná sada komponentov, ktorá je zostavená podľa Vašich požiadaviek, s rozšírenými počiatočnými nastaveniami. Oživené Core, naprogramované komponenty, zosúladený firmware. Po prvom pripojení systém funguje so základnými povelmi, stmievaním, systémom DW a časovačmi. S daných príkladov je možné sa naučiť rozšíriť systém doprogramovaním funkcií podľa vašich požiadaviek.

 • K akejkoľvek zostave bude bude základná dokumentácia pre montáž a prístup do servisnej sekcie nášho portálu. 
 • V prípade kusových výrobkov je vždy v dokumentácii aj atest kusového výrobku, deklarácia zhodnosti a schcéma rozvádzaču s manuálom obsluhy na konkrétny objednaný výrobok.

HLAVNÝ ROZVÁDZAČ SYSTÉMU.

Samoinštalačná sada komponentov, ktorá je zostavená podľa Vašich požiadaviek, s rozšírenými počiatočnými nastaveniami. Oživené Core, naprogramované komponenty, zosúladený firmware. Po prvom pripojení systém funguje so základnými povelmi, stmievaním, systémom DW a časovačmi. S daných príkladov je možné sa naučiť rozšíriť systém doprogramovaním funkcií podľa vašich ožiadaviek. Dodanie so základmým osadením v plastovom, alebo kovovom rozvádzači. Poprípade hotové osadenie na DIN lištách, ktoré stačí do rozvádzaču iba osadiť po jeho mechanickom upevnení.

V prípade, že sa jedná o malý objekt, je možná príprava nad/pod omietkového rozvádzaču s pripravenými istiacimi a inými bezpečnostnými prvkami, ako aj s časťou určenou pre automatizáciu. Použitie napríklad pre samostatnú garáž, domček v zárade a.t.ď. V tomto prípade sú zhodné podmenky zapojenia, funkcií a dodania ako pre podružné rozvádzače, ale s tým, že je osadené Core.

Detto je možná príprava pre montáž do rackových (foto 19Zoll) skríň na úchyty s DIN lištami.

Malé riadiace systémy je možné prevádzkovať na záložných zdrojoch 24VDC, napájaní z fotovoltického ostrovného systému a rôznych iných generátorov elelktrickej energie.

PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ.

V prípade objednávky podružného rozvádzača, vyhotovenie bude v súlade s STN/EN pojednávajúcich o rozvádzačoch pre laickú obsluhu.. Každý rozvádzač má vyhotovený atest kusového výrobku, označenie a deklaráciu CE tak, aby nenastal problém s kolaudáciou objektu, alebo revíziou zariadenia.

Podružný rozvádzač môže byť použitý vo vzdialenejších garážach, záhradných domčekoch, bazénoch, ihriskách a.t.ď.  Rozvádzač by mal byť priamo prepojený jedným káblom (tieneným, exteriérový s odporúčaným izolátorom zbernice) priamo ku Core. 

V prípade, že počas prípravných prác ste pozabudli na prípravu kabeláže, vieme Vám ponúknuť:

 • bezdrôtovú komunikáciu po LAN/WiFi, riadenú aplikáciou TapHome bez použitia Cloudu tretích strán
 • bezdrôtovú komunikáciu Modbus RTU
 • káblovú komunikáciu vo vašej internej sieti LAN so switchom vo vzdialenom priestore bez Cloudu tretích strán
Komunikačné rozhranie je založené na Modbus RTU a Modbus TCP, nakoľko t.č. ešte oficiálne neexistuje bezdrôtové prepojenie pre zbernicu TapHome BUSx. 

Základnou zostavou podružného rozvádzača v záhradnom domčeku môže byť:

 • riadenie závlahy so snímaním vlhkosti a teploty pôdy
 • riadenie interiérového ako aj exteriérového osvetlenia (časovanie, súmrak, pohyb)
 • snímanie meteorologických dát
 • základné istiace funkcie rozvodu nn. (230-400VAC)
 • riadenie čerpadiel studní so snímaním hladín a tlaku v nádrži, alebo distribučnom systéme
 • doplnková ochrana objektu pre interiér domčeka, alebo exteriér voľnej plochy (PIR, magnet, mikrovlna a siréna)
 • prepojenie na kamerový systém (s použitím nami odporúčaných kamier s poplachovým vstupom a výstupom)

K systému automatizácie je možné dodať aj:

 • prednadstavenú sadu EZS komunikujúcu priamo so systémom TapHome. Dodávame produkty SATEL a ELDES
 • elektromerové sady podružného odmeriavania elektrického výkonu v objektoch
 • odmeriavanie spotreby vody s monitorovaním tlaku média a stavu filtračných jednotiek
 • kamerový systém Hikvision, ktorého videokanály je možné priamo zobraziť v aplikácii TapHome
 • videovrátniky - o obmedzenou spoluprácou so systémom TapHome.
 • prístupové systémy ovládajúce vjazdové a pešie brány, majú možnosť funkcie zvončeka a.t.ď.