Pohodlie vykúpené rizikom.

V posledných rokoch rastie celosvetový záujem o bezkontaktné platobné karty, rôzne čipové karty, ale aj biometrické preukazy totožnosti a pasy. Využívajú technológiu RFID na frekvencii 13,56 MHz. Z používateľského hľadiska stačí jednoduché priloženie platobnej karty na platobný terminál, označenú plochu na predajnom automate a podobne.

Využívanie bezkontaktnej karty je síce jednoduchšie a rýchlejšie, no mnoho ľudí si neuvedomuje riziko krádeže. Tieto technológie mávajú nižšiu mieru zabezpečenia a poskytujú možnosť na príležitostné alebo cielené načítanie údajov a ich prípadné následné zneužitie. Informácia o tom, že moderní zločinci sú vyzbrojení zariadeniami s citlivou anténou a sofistikovanejším softvérom, ktorými dokážu prečítať karty RFID a NFC na vzdialenosti výrazne väčšej ako 4 cm, ktoré uvádza špecifikácia technologického štandardu, bežného človeka asi nadmieru nevyľaká. Elita podsvetia sa predsa na bežného človeka zameriavať zrejme nebude. Ale určite spozorniete pri informácii, že každý, kto má telefón s podporou technológie NFC (Near Field Communication), si môže z aplikačného obchodu stiahnuť aplikáciu, ktorá dokáže za okamih prečítať údaje z kreditnej alebo debetnej karty, a to aj v prípade, ak je karta v peňaženke. Stačí, ak máte v kaviarni položenú peňaženku na stole a na chvíľu sa otočíte inde... Takýto okamih umožní nenápadné priloženie mobilu a načítanie údajov z karty v peňaženke.

História RFID technológie.

Jedna z prvých zmienok o používaní technológie podobnej RFID technológii siaha do obdobia druhej svetovej vojny, presnejšie do roku 1939, kedy bola nasadená britskou armádou. Jednalo sa o predchodcu RFID technológie o technológiu IFF známou tiež pod názvom Identify: Friend or Foe system. Slúžila na rozpoznanie lietadiel spojeneckej armády od lietadiel Osi. Spojenecké lietadla boli vybavené zariadením nazývaným transpondér na príjem a vysielanie rádiového signálu. Transpondér po prijatí signálu zo zeme odvysielal signál na základe ktorého, operátor na zemi rozpoznal o aké lietadlo sa jedná.

RFID (Radio Frequency IDentification) - rádiofrekvenčná identifikácia. Základný princíp je pomerne jednoduchý. Predpokladajme konfiguráciu karty RFID, nálepky, prípadne iného vhodného konštrukčného formátu pasívneho zariadenia. Ak sa takáto karta či iné zariadenie dostane do blízkosti snímača, vyšle mu svoje identifikačné údaje. Aktívnym prvkom v tomto procese je snímač, ktorý elektromagneticky ožiari priestor, kde sa predpokladá prítomnosť identifikovaného tagu. Takto získaná energia sa krátkodobo akumuluje v miniatúrnom kondenzátore na tagu. Identifikačný čip tagu sa touto energiou aktivuje a vyšle svoje identifikačné údaje. Systémy RFID pracujú vo viacerých frekvenčných pásmach, počnúc pásmom nízkych frekvencií, typicky 125 kHz, prípadne 13,56 MHz, alebo vo vysokofrekvenčnom pásme 850 MHz až 950 MHz alebo 2,4 GHz až 2,5 GHz. Nízke frekvencie 125 - 134 kHz majú dosah menej ako 50 cm a prenesú malý objem dát pri nízkej rýchlosti snímania. Využívajú sa napríklad na dochádzkové systémy, automobilové imobilizéry, čipovanie zvierat a podobne. Systémy na frekvencii 13,56 MHz, využívané pri bezkontaktných kartách, majú typický dosah do 1 metra. Dosah snímania je primárne ovplyvnený typom čipu, čítacieho zariadenia a antény. V optimálnych podmienkach možno snímať pasívne tagy RFID triedy 0 do vzdialenosti 8 metrov.

NFC (Near Field Communication) umožňuje komunikáciu dvoch elektronických zariadení, ktoré sú umiestnené v bezprostrednej blízkosti, napríklad platobnej karty a terminálu, mobilného telefónu a bankomatu a podobne. Zariadenia si môžu obojsmerne vymieňať údaje. Technológia NFC používa voľné frekvenčné pásmo 13,56 MHz. Na prenos údajov sa využíva indukčná väzba, takže prenos sa môže začať až vtedy, keď sa zariadenia priblížia k sebe do bezprostrednej blízkosti, aby sa dostali do vzájomného magnetického poľa. Prenosová rýchlosť sa pohybuje v rozmedzí od 100 do 500 kbit/s, čo umožní aj prenos menších súborov vo veľmi krátkom čase. Komunikácia sa uskutočňuje poloduplexne, teda súčasne len jedným smerom. Zvyšuje to bezpečnosť, pretože v takomto režime môže terminál NFC naraz komunikovať len s jedným klientskym zariadením.