Elektronické digitálne dverné priezory VERIA - účel využitia.

   Rad digitálnych dverných priezorov značky VERIA je vďaka svojej technológii, variabilite a funkciám veľmi účinným bezpečnostným doplnkom. S rastúcou kriminalitou v hotelových zariadeniach, panelových a bytových domoch sa stali dverné digitálne priezory moderným a obľúbeným nástrojom pre zvýšenie bezpečnosti, obzvlášť v rodinách s malými deťmi alebo u seniorov. Vďaka veľmi jednoduchej montáži, ktorú zvládne takmer každý, možno v priebehu niekoľkých minút bez akýchkoľvek väčších úprav dverí inštalovať elektronický digitálny dverný priezor VERIA alebo ním nahradiť doterajšie klasické optické priezoru. Postačí existujúci optický priezor demontovať a inštalovať elektronický do existujúceho otvoru.

 

Ak ste v minulosti chceli vedieť, kto stojí za dverami, zvoní alebo čo sa za dverami odohráva, museli ste sa priblížiť k dverám s optickým priezorom a ku priezorníku pritlačiť oko. Pričom Vaše počínanie mohlo byť protistranou odhalené, obzvlášť ak bol tento váš krok očakávaný.
U elektronického priezoru, prenesie mikro kamera pred dverami v priezorníku obraz na LCD obrazovku umiestnenú na vnútornej strane dverí a umožní vám zreteľné a nepozorované zobrazenie situácie za dverami. Vyššie rady modelov disponujú aj funkciou obstaraním videa, vrátane audio stopy, funkciou interkom, záznamom odkazov alebo ďalšími rozšírenými funkciami v kombinácii s GSM komunikátorom pre vzdialenú komunikáciu s návštevníkom pred Vašimi dverami.

Elektronický digitálny priezor VERIA sú neoceniteľným pomocníkom v rodinách s deťmi alebo ideálny pre staršie, či invalidné osoby, ktoré majú napríklad problém s výškou klasického dverného priezoru.

Výhody elektronických digitálnych priezorov VERIA proti kamerovým systémom:

a) Nízka obstarávacia cena
b) Jednoduchá inštalácia, ktorú zvládne každý a trvá iba niekoľko málo minút
c) Sú nenápadná a z vonku sa nijako zvlášť nelíši od bežného optického dverového priezoru

neporušiteľnosti - digitálny časť priezoru s optikou a mikro kamerou sa nachádza vo vnútri bytu a tak sa nedá ukradnúť ani štandardnou cestou vážne poškodiť.