Mobilná aplikácia na vzdialené ovládanie zabezpečovacieho systému VERSA, ovládanie zabezpečovacieho systému VERSA/VERSA Plus: overovanie stavu systému, overovanie stavu vstupov, overovanie stavu výstupov, prehľad aktuálnych porúch, prehľad všetkých udalostí v systéme s možnosťou filtrovania; oznamovanie PUSH s možnosťou individuálnej konfigurácie, jednoduchá a rýchla konfigurácia, bezpečné šifrované spojenie so systémom vďaka službe zostavenia spojení, intuitívne užívateľské rozhranie, možnosť definovania personalizovaných profilov. Hardvérové požiadavky: VERSA Plus s firmvérom 1.05 alebo novším, VERSA 5 / 10 / 15 s firmvérom 1.05 alebo novším a modul ETHM-1 Plus s firmvérom 2.01 alebo novším.

VERSA CONTROL umožňuje vzdialené ovládanie zabezpečovacieho systému vytvoreného na základe ústrední zo série VERSA, ktoré sú určené na zabezpečenie malých a stredne veľkých objektov, napr. rodinných domov a bytov. Aplikácia slúži ako užitočný nástroj na overovanie stavu systému a vstupov a výstupov, a na prehľad aktuálnych porúch a všetkých udalostí v systéme. Aplikácia VERSA CONTROL ponúka taktiež oznamovanie pomocou hlásení PUSH. Nakoľko táto služba pracuje na pozadí, je užívateľ neustále informovaný o stave systému.

V prípade aplikácie VERSA CONTROL je využitý taktiež inovatívny spôsob spojenia s ústredňou. Je to veľmi jednoduché, nakoľko nie je potrebná znalosť IP adresy ústredne a čísla jej portu, ale stačí poznať jedine MAC adresu modulu ETHM (VERSA Plus) alebo modulu ETHM-1 Plus (VERSA 5/10/15) a ID ústredne, ktorú môže užívateľ jednoducho a rýchlo zistiť na LCD klávesnici. Tento spôsob eliminuje nutnosť konfigurácie sieťových nastavení na objekte.

Vlastnosti programu ovládanie zabezpečovacieho systému VERSA/VERSA Plus:

 • overovanie stavu systému
 • overovanie stavu vstupov
 • overovanie stavu výstupov
 • prehľad aktuálnych porúch
 • prehľad všetkých udalostí v systéme s možnosťou filtrovania
 • oznamovanie PUSH s možnosťou individuálnej konfigurácie
 • jednoduchá a rýchla konfigurácia
 • bezpečné, šifrované spojenie so systémom vďaka službe zostavenia spojení
 • intuitívne užívateľské rozhranie
 • možnosť definovania osobných profilov

Hardvérové požiadavky

VERSA Plus s firmvérom 1.05 alebo novším

VERSA 5/10/15 s firmvérom 1.05 alebo novším a modul ETHM-1 Plus s firmvérom 2.01 alebo novším

Nové funkcie vo verziách: 1.2.26 pre Android a 1.4.8 pre iOS:

export údajov ústredne pomocou QR kódu

možnosť zobrazenia obrazu z kamery IP - pridávanie zariadení sa môže vykonávať ručne, vyhľadaním v lokálnej sieti alebo migráciou nastavení kamery pomocou QR kódu.


Pozor! Kvalita obrazu z kamery je závislá na priepustnosti siete, ktorú v danom momente využíva IP kamera a mobilné zariadenie s nainštalovanou mobilnou aplikáciou.

vo verziách pre Android, pre Windows Mobile a pre iOS:

 • nové grafické rozhranie (material design)
 • opravená stabilita aplikácie
 • upravená komunikácia s ústredňami VERSA Plus (od v1.06.) - rýchlejšie spojenie s ústredňou
 • možnosť tvorenia záložnej kópie nastavenia ústredne - súbor s údajmi je šifrovaný a zabezpečený
  heslom
 • rozšírené oznamovanie o udalostiach (zobrazená informácia je rovnaká s udalosťou v pamäti udalostí v aplikácii)
 • možnosť využívania režimu zapínania s odchodovým a bez odchodového času

Upozornenie:

Aplikácia VERSA CONTROL využíva prístup do kamery telefónu iba na účel načítania QR kódu .

Údaje užívateľa prenášané pomocou QR kódu nie sú zobrazované v čitateľnej forme. QR kód je generovaný jedno rázovo na každý export nastavení a je zabezpečený sériovým kľúčom.

Sériový kľúč je definovaný užívateľom v nezávislej aplikácii previazanej s modelom zakúpenej ústredne. Kľúč spojenia nie je exportovaný s mobilnou aplikáciou ani s mobilným zariadením.

Aplikácia VERSA CONTROL neuchováva, negeneruje ani nezhromažďuje iné údaje užívateľa, ktoré sa môžu nachádzať v súboroch telefónu užívateľa.