WIEGAND

Komunikačné rozhranie typu všetko v jednom na riadenie prístupu. Brána má terminály Wiegand na integráciu čítačiek kariet, klávesníc, alebo čítačiek odtlačkov prstov od ktoréhokoľvek výrobcu. Reléové výstupy ovládajú zámky dverí. Digitálne vstupy zaznamenávajú kľučku dverí.

  • Terminály na pripojenie 2 nezávislých zariadení Wiegand (W26, W34).Rozhrania Wiegand W0 a W1 sú opticky izolované. Typ vstupu: zdroj prúdu, max. spätné napätie 30VDC, vstupná impedancia 5kOhm. Maximálne menovité izolačné napätie 3750V.
  • 2 reléové výstupy 6A / 30VDC s terminálmi NO / NC
  • 2 digitálne opticky izolované vstupy. Obojsmerný striedavý vstup, povolené napätie 12-30V AC / DC, vstupná impedancia 12kOhm, ochrana ESD 500W.
  • 12VDC terminál na napájanie pripojených prístupových zariadení. Jeden výstup 12V / 350mA DC / DC prevodník s galvanickým oddelením. Izolačné napätie 100V. Zabudovaný OCP (nadprúdová ochrana) s automatickým obnovením, OVP (prepäťová ochrana), ochrana ESD 500W.