Zálohujte vaše dáta na média, ktoré prežijú aj ešte dnes nenarodených.

  • Záznamová vrstva je vytvorená plazmovým naprášením kovových prvkov a jej výroba je technologicky jedinečná.
  • Naprášené anorganické materiály nepodliehajú oproti štandardným DVD+R nosičom prirodzenému starnutiu.
  • Správnym výberom prvkov pre jednotlivé vrstvy je zaistená stálosť zaznamenaných dát.
  • Odolnosť voči svetlu, UV žiareniu, vlhku, zvýšeným teplotám, pôsobeniu magnetických polí a radiácii.
  • Pre skladovanie "DATA TRESOR DISC-u" vyhovujú bežné užívané priestory, bez nutnosti špeciálne vytvorenej klímy.
  • Vylúčením periodické kontroly dát a nového zálohovania je "DATA TRESOR DISC" ekologický, lacnejší a ušetrí tak čas.
  • Dáta sú bezpečne uchované a archivované na generácie - zapísané dáta nie je možné zmazať a ani prepísať.
  • Disk je možné použiť vo väčšine vyrábaných DVD mechanikách ako aj Blu-ray.
  • Technológie "DTD" sa odlišuje od ostatných CD-R , DVD-R/+R predovšetkým v záznamovej vrstve. Pôvodná organická je u "DTD" nahradená anorganickými keramicko-kovovými materiálmi, ktoré lepšie chránia dáta pred vplyvmi prostredia. Nedochádza tak k prirodzenému starnutiu záznamovej vrstvy, ako u predchádzajúcej organickej výroby diskov.


Ďalšie informácie o produkte, certifikáty a iné informácie nájdete priamo na stránkach výrobcu. Pre nákup v SR môžete kontaktovať priamo aj našu firmu.

Problém so stratou napálených dát vplyvom starnutia materiálu nosiča záznamu.

Štandardne používané materiály pro záznamovú vrstvu CD-R sú organické látky zo skupín "cyanine" a "phtalocyanine". Nevýhodou organických látok zo skupiny cyanine je ich kryštalická štruktúra pohlcujúca vlhkosť a zmena vlastností v čase spôsobená denným svetlom. Obecne povedané, vypálený záznam na CD-R i na DVD-R/+R je vo forme "pitov" čo sú vypálené značky o rôznych dĺžkach. Napríklad u CD-R sa jedná o dĺžky od 3T až po 11T takže vypálené značky majú celkom 9 rôznych dĺžok a medzery majú tak isto 9 rôznych dĺžok. Pri zázname DVD-R/+R je naviac ešte dĺžka 14T.

Po vypálení záznamu do organickej záznamovej vrstvy zo skupiny cyanine dochádza ku zmene veľkosti kryštálov záznamové vrstvy vplyvom vlhkosti a tým ku zmene veľkosti vypálených pitov v takej miere, že čítacia mechanika prestáva byť časom schopná rozlišovať veľkosti jednotlivých pitov a tak dochádza k následnej nečitateľnosti disku. Súčasné prispôsobovanie záznamovej vrstvy na báze cyanine požiadavkám pre vysoké zápisové rýchlosti, vedie ku zvýšeniu citlivosti na svetlo a tým k nestabilite dát v čase.