ZÁLOHA NAPÁJANIA

Spínané zdroje s funkciou UPS 12V a 24V DC pre automatizáciu, kamerové a prístupové systémy.