Ovládanie systémov a ich kontrola.

GD04-DAVID

GD02-DIN