Pozáručný servis EZS Jablotron - zmluvné podmienky.

Vážení prevádzkovatelia zabezpečovacieho systému Jablotron 100 a plus.

Dovoľujeme si vás touto cestou upozorniť na fakt, že firma Jablotron na svoje produkty v sektore EZS ponúka predĺženú servisnú bezplatnú záruku s dobou +3 roky paušálne a +2 roky v prípade, že spĺňate podmienky predĺženia pozáručného bezplatného servisu. Požiadavky nájdete v PDF Jablotron servis - vyhlásenie.  EZS systému Jablotron 100 je maloobchodne blokovaný tovar - nepredajný priamo pre koncového zákazníka a tým pádom je EZS zaradená do vyššieho stupňa ochrany.

 • Naša firma je certifikovaným montážnym partnerom, preto sa vás všetkých týka predĺžený bezplatný servis +3 roky.
 • Skoro každý z vás využíva aj bezpečnostnú SIM Jablotron a tým pádom aj Cloud služby a správu zariadenia, preto sa vás týkajú aj bonusové dva roky.
 • Naša firma v zmluve k montáži dodržiava obchodný zákonník a termíny pre poskytovanie záručnej doby na materiál a prácu v dobe dvoch rokov. Podľa typu zmluvy v tomto období boli servisné úkony plne zadarmo, alebo fakturované so zníženými nákladmi na úkon, podľa formulácie základnej zmluvy.

 • Firma Jablotron vyžaduje servisné ročné prehliadky a hlásenia o stave zariadenia. Tieto práce v prvých dvoch rokoch boli odvádzané bezplatne, ako bonus k inštalácii zariadenia.

 • Po uplynutí zákonných dvoch rokov, je servisný zásah poskytovaný ako plne platený pracovný úkon s fakturovaním pridaných služieb a nákladov spojených so servisom. Toto sa píše aj vo prehlásení k záruke Jablotronom, bod č.1, veta č. 2.  Jablotron akceptuje reklamácie podané iba od servisných partnerov, takže takto je znemožnená nekvalifikovaná oprava prevádzkovateľom.

 • Ako zákazník máte plné právo si zvoliť certifikovanú servisnú firmu, ktorá vám bude vyhovovať. (poloha, cena práce a nadštandardné služby) Vaše zariadenie je vždy v databáze Jablotronu zaevidované pod IČO montážnej firmy. Pokiaľ máte záujem zmeniť servisnú firmu, postup je nasledovný:

 • napíšete žiadosť o prepis servisnej firmy pre vaše zariadenie z firmy: 40 785 530 na vašu novú firmu s, alebo aj bez udania dôvodu

 • naša firma po upovedomení servisným strediskom Jablotronu zmení servisný kód na kód od výroby a bude jej znemožnený diaľkový prístup do zariadenia

 • vaša nová firma bude mať okamžitý prístup do vašej ústredne a je zodpovedná za správu zariadenia

Naše podmienky pre pozáručný servis zariadení:

 • uzatvorená servisná pozáručná zmluva na obdobie jedného roku, alebo na dobu neurčitú, podľa vášho uváženia

 • pri zmluvách bez paušálnych mesačných úhrad je pracovná doba v pracovných dňoch v čase 7.00 hod. do 17.00 hod.

 • pri zmluvách s paušálnou mesačnou úhradou je pracovná doba a doba reakcie 12/24/48 hodín zakotvená dodatkom k ročnej zmluve

 • paušálna cena výjazdu pre rok 2019 s prvou pracovnou hodinou je 35€. Každá ďalšia započatá pracovná hodina je spoplatnená 20€. V prípade požiadavky zákazníka cena bude rozpočítaná na prepravné náklady techniky, náklady vodiča vozidla a servisnú prácu technika.

 • servis je spätne fakturovaný so splatnosťou 5 kalendárnych dní od obdržania faktúry Emailom / poštou

 • exteriérové práce neprevádzame za dažďa, snehu a teplotách pod 7°C