Požiadavka na servisný výjazd počas a mimo záručnej doby.

Naše podmienky pre pozáručný servis zariadení.

  • Pri zmluvách bez paušálnych mesačných úhrad je pracovná doba v pracovných dňoch v čase 7.00 hod. do 16.00 hodiny. Reakčná doba je podľa uváženia poruchy a podmienok.
  • Pri zmluvách s paušálnou mesačnou úhradou je pracovná doba a doba reakcie 12/24/48 hodín zakotvená dodatkom k ročnej zmluve.
  • Paušálna cena výjazdu pre rok 2022 s prvou pracovnou hodinou je 40€. Každá ďalšia započatá pracovná hodina je spoplatnená 15€ podľa typu práce. 
  • Servis je následne fakturovaný so splatnosťou 5 kalendárnych dní od obdržania faktúry osobne, Emailom, alebo poštou po vykonaní prác. Za pracovný výjazd a výkon sa nikdy neplatí v hotovosti.
  • Exteriérové práce neprevádzame za dažďa, snehu a teplotách pod 5°C, pokiaľ sa nejedná o životne nutný servisný zásah.