Požiadavka na servisný výjazd počas a mimo záručnej doby.

Naše podmienky pre pozáručný servis zariadení.

  • Pri zmluvách bez paušálnych mesačných úhrad je pracovná doba v pracovných dňoch v čase 7.00 hod. do 17.00 hodiny. Reakčná doba je podľa uváženia poruchy a podmienok.
  • Pri zmluvách s paušálnou mesačnou úhradou je pracovná doba a doba reakcie 12/24/48 hodín zakotvená dodatkom k ročnej zmluve.
  • Paušálna cena výjazdu pre rok 2019 s prvou pracovnou hodinou je 30€. Každá ďalšia započatá pracovná hodina je spoplatnená 15 / 20€ podľa typu práce. V prípade požiadavky zákazníka cena bude rozpočítaná na prepravné náklady techniky, náklady vodiča vozidla a servisnú prácu technika.
  • Servis je následne fakturovaný so splatnosťou 5 kalendárnych dní od obdržania faktúry osobne, Emailom, alebo poštou po vykonaní prác. Za pracovný výjazd a výkon sa nikdy neplatí v hotovosti.
  • Exteriérové práce neprevádzame za dažďa, snehu a teplotách pod 5°C, pokiaľ sa nejedná o životne nutný servisný zásah.
     Vaše práva sú vyznačené vo vyhlásení firmy ku GDPR a zákonu č.18 /2018 Z.z. v sekcii KONTAKT.